Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
218 Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-05-09
216 Dostawa i wdrożenie technologii TIK, platformy edukacyjnej oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy Madziar Ilona 2018-04-25
217 Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łady, Kozłowo, Wójty Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy - Wisnowa Madziar Ilona 2018-04-25
215 Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo Madziar Ilona 2018-04-24
212 Sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Pękowo, gm. Gzy. Madziar Ilona 2018-04-23
214 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Łady Krajęczyno, gm. Gzy. Madziar Ilona 2018-04-23
213 Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej we wsi Szyszki Włościańskie, gm. Gzy. Madziar Ilona 2018-04-23
211 „Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy” w roku szkolnym 2017/2018” Madziar Ilona 2018-03-21
210 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie” Madziar Ilona 2018-03-20
209 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włościańskie Madziar Ilona 2018-02-06
206 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy". Madziar Ilona 2018-01-15
208 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-01-02
207 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2017/2018 Madziar Ilona 2017-11-20
205 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Madziar Ilona 2017-09-22
204 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2017/2018 Madziar Ilona 2017-08-16
202 Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2017-07-19
201 Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej alei dojazdowej będącej częścią składową parku podworskiego w Ołdakach, gm. Gzy Madziar Ilona 2017-07-13
197 Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo Madziar Ilona 2017-07-04
199 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty-Trojany Madziar Ilona 2017-07-04
198 Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2017-07-04
200 Kierowanie pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkowej alei dojazdowej będącej częścią składową parku podworskiego w Ołdakach, gm. Gzy. Madziar Ilona 2017-06-23
195 Remont mostu w miejscowości Ostaszewo-Włuski Marcin Daź 2017-05-29
196 Remont przepustu w miejscowości Gotardy Madziar Ilona 2017-05-26
194 Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Marcin Daź 2017-05-24
193 Zapytanie ofertowe na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2017r.” Marcin Daź 2017-04-28
191 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kozłowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-12-06
189 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-12-06
192 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2016/2017 Madziar Ilona 2016-11-25
184 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Madziar Ilona 2016-08-10
178 Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo Madziar Ilona 2016-07-12
179 Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2016-07-05
170 Zapytanie ofertowe na działanie pn.: "Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy" Marcin Daź 2015-07-27
168 Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy Marcin Daź 2015-07-07
158 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2014/2015 Madziar Ilona 2014-12-15
159 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2014-12-15
156 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2014-11-24
154 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PĘKOWO, GM. GZY Madziar Ilona 2014-11-17
153 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Madziar Ilona 2014-10-06
155 SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GZY, GM. GZY Madziar Ilona 2014-09-22
146 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany Madziar Ilona 2014-08-26
149 Dostawa i montaż urządzeń do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Radosne oddziały przedszkolne Madziar Ilona 2014-08-13
150 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2014/2015 Madziar Ilona 2014-08-08
151 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2014r.” Madziar Ilona 2014-08-04
141 Przebudowa przepustu w miejscowości Mierzeniec Madziar Ilona 2014-06-16
142 Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 618 do wsi Pękowo Madziar Ilona 2014-06-16
140 Przebudowa przepustu w miejscowości Gzy Madziar Ilona 2014-06-16
139 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2014-06-05
138 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych Madziar Ilona 2014-02-26
136 Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i dostarczenie posiłków Madziar Ilona 2013-12-18
137 Zaproszenie do składania ofert na zakup audiowizualnych środków dydaktycznych Madziar Ilona 2013-12-18
134 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych Madziar Ilona 2013-12-17
135 Prowadzenie zajęć w ramach projektu DZIŚ MYŚLĘ O JUTRZE Madziar Ilona 2013-12-10
132 Udzielenie Gminie Gzy kredytu długoterminowego Madziar Ilona 2013-12-09
131 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2013/2014 Madziar Ilona 2013-11-25
130 Prowadzenie zajęć w ramach projektu "Dziś myślę o jutrze" Madziar Ilona 2013-11-21
128 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Gzy w roku szkolnym 2013/2014 Madziar Ilona 2013-08-05
125 Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo - Sulnikowo Madziar Ilona 2013-07-22
126 Przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo Madziar Ilona 2013-07-17
121 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2013-06-24
120 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2013-06-20
119 Zapytanie ofertowe na wykonanie przydrożnych rowów oraz montaż przepustów Madziar Ilona 2013-05-27
116 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2012/2013 Marcin Daź 2012-11-13
115 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany Marcin Daź 2012-09-27
113 Udzielenie Gminie Gzy kredytu długoterminowego Marcin Daź 2012-08-23
109 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GZY O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żebry Wiatraki Marcin Daź 2012-07-09
111 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Marcin Daź 2012-07-06
99 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2011/2012 Marcin Daź 2011-11-28
95 Udzielenie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011 w wysokości 637.052,00 zł w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 232.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki - 405.052,00 zł Marcin Daź 2011-09-16
92 Gzy: Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2011/2012 Marcin Daź 2011-08-09
91 Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno Marcin Daź 2011-07-18
90 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Marcin Daź 2011-07-08
89 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem równiarką dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy. Marcin Daź 2011-05-30
87 Gzy: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOZŁÓWCE Marcin Daź 2011-03-25
85 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Marcin Daź 2010-09-15
84 "UTWORZENIE SZKOLONEGO PLACU ZABAW w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” Marcin Daź 2010-08-18
78 Przebudowa drogi gminnej Porzowo - Kozłowo Numer ogłoszenia: 160828 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 Marcin Daź 2010-07-01
79 Gzy: Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy Numer ogłoszenia: 161398 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 Marcin Daź 2010-06-21
76 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany Marcin Daź 2010-06-10
77 Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi - Żebry Wiatraki Marcin Daź 2010-06-10
73 Dostarczenie oleju opałowego lekkiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2009-09-28
70 Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno Marcin Daź 2009-09-09
72 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł w tym na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.543.300,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 256.700,00 zł Marcin Daź 2009-09-07
69 Przebudowa drogi gminnej Żebry Falbogi - Żebry Wiatraki Marcin Daź 2009-09-04
68 Dowożenie dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne i uczniów do szkół z terenu Gminy Gzy w roku szkolnym 2009/2010 Marcin Daź 2009-08-17
71 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkach Marcin Daź 2009-08-13
67 Przebudowa drogi gminnej Porzowo - Kozłowo Marcin Daź 2009-08-11
66 Dostawa mieszanki żwiru wraz z rozplantowaniem dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy Marcin Daź 2009-07-23
64 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Gzy - Wisnowa Marcin Daź 2008-10-06
62 Dostarczeniu oleju opałowego lekkiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2008-09-23
63 Zakup używanego średniego samochodu ratownicz-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie Majorat Marcin Daź 2008-09-15
61 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2008 Marcin Daź 2008-09-05
59 Budowa drogi gminnej we wsi Porzowo Marcin Daź 2008-08-01
60 Dowożenie dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów do szkół z terenu Gminy Gzy w roku szkolnym 2008/2009 Marcin Daź 2008-07-23
58 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Porzowo Marcin Daź 2008-07-22
57 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym Marcin Daź 2008-06-06
56 Dostawa żwiru dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy Marcin Daź 2008-03-26
55 Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzach” Marcin Daź 2007-11-16
54 Dostarczenie oleju opałowego lekkiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2007-10-05
53 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 614.000,00 zł. w tym na: Sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2007 – 494.000,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2007 – 120.000,00 zł Marcin Daź 2007-09-13
52 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2007-09-13
46 SPRZEDAŻ I TRANSPORT ŻWIRU NA DROGI GMINNE Marcin Daź 2007-04-18
45 Dostarczenie opału do szkół z terenu gminy Gzy Marcin Daź 2006-12-20
44 Dostarczenie oleju opałowego leekiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gzach Marcin Daź 2006-12-20
42 Przetarg nieograniczony na usługę bankową Marcin Daź 2006-10-02
43 Wyjaśnienie: Dotyczy ogłoszonego przetargu na udzielenie i ogsługę kredytu długoterminowego w kwocie 480.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Marcin Daź 2006-09-19
39 Przetarg nieograniczony na „Modernizację (przebudowę) drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare Marcin Daź 2006-08-25

[Liczba odsłon: 1915154]

przewiń do góry