Projekty Uchwał Rady Gminy Gzy


Uchwały XIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2015 roku.
Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy Gzy 
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2016
Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Gzy 
w sprawie: uchwalenia wysokości diet radnych
Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Gzy 
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy
Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gzy 
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2016
Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Gzy 
uchylająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Gzy 
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy 
Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Gzy 
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy

Uchwały XII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 roku.

Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową dróg gminnych

Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: określenia stawek wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała nr XII/52/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XII/51/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2016 rok

Uchwała nr XII/50/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015

Uchwała nr XII/49/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie.
 
Uchwały XI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 października 2015 roku.
Uchwała XI/48/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pułtusku


Uchwała XI/47/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Skaszewo Włościańskie


Uchwały X Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 20 października 2015 roku.

Uchwała X/46/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/159/10 Rady Gminy Gzy z dnia 03 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010.

Uchwała X/45/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015.

Uchwała X/44/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Uchwały IX Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 10 września 2015 roku.


Uchwała IX/43/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała IX/42/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała IX/41/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika

Uchwała IX/40/2015 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Ostaszewo - Włuski

Uchwała IX/39/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Borza - Strumiany

Uchwała IX/38/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015.
Uchwała IX/37/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy
 


Uchwały VIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 15 lipca 2015 roku.

Uchwała VIII/36/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015

Uchwała VIII/35/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwały VII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Uchwała VII/34/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Uchwała VII/33/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Uchwała VII/32/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gzy

Uchwała VII/31/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: warunków trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała VII/30/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Gzy

Uchwała VII/29/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok

Uchwała VII/28/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok


Uchwały VI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 8 maja 2015 roku.

Uchwała VI/27/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015.
    

Uchwała VI/26/2015 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy GzyUchwały V Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015 roku.

Uchwała V/17/2015 Rady Gminy Gzy 

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach


Uchwała V/18/2015 Rady Gminy Gzy  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej


Uchwała V/19/2015 Rady Gminy Gzy 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Uchwała V/20/2015 Rady Gminy Gzy  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015


Uchwała V/21/2015 Rady Gminy Gzy   

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała V/22/2015 Rady Gminy Gzy 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2015 roku


Uchwała V/23/2015 Rady Gminy Gzy 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r


Uchwała V/24/2015 Rady Gminy Gzy  

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.


 Uchwały IV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015 roku.

Uchwała IV/11/2015 Rady Gminy Gzy

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała IV/12/2015 Rady Gminy Gzy

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

Uchwała IV/13/2015 Rady Gminy Gzy 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2015.

Uchwała IV/14/2015 Rady Gminy Gzy

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała IV/15/2015 Rady Gminy Gzy

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2015.

Uchwała IV/16/2015 Rady Gminy Gzy

w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-28 08:42:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 09:34:39
  • Liczba odsłon: 2248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915180]

przewiń do góry