Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Gzy za 2020 rok.

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gzy za 2020 rok.

Informacja o stanie opieki weterynaryjnej na terenie gminy Gzy za 2020 rok.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gzy za 2020 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę Rady Gminy Gzy nr XV/111/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2021 roku.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gzy.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Przewodowo-Parcele, Przewodowo Majorat, Nowe Przewodowo.

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia  petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Grochy-Imbrzyki.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gzy.

Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gzy w 2020 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Lewińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-23 13:17:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Lewińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-23 13:53:58
  • Liczba odsłon: 914
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915299]

przewiń do góry