------------------------------------------------------------

Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2010 roku

-

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 95/10 z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 94/10 z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 93/0 z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie:  inwentaryzacji okresowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 92/10 z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie:  powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 91/10 z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 90/10 z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w uchwale budzetowej Gminy Gzy na 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 89/10 z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 88/10 z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 87/10 z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budzetowej Gminy Gzy na 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 86/10 z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie:  zmian szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Gzy i Urzędu Gminy w Gzach

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 85/10 z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego Gminy Gzy.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 84/10 z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie: udzielenia pracownikom Urzędu Gminy Gzy i jednostek organizacyjnych dnia wolnego od pracy w zamian na 25 grudnia 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 83/10 z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Gminy Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 82/10 z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 81/10 z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 80/10 z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 79/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie:  powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 78/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 77/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 76/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 75/10 z dnia 16 listopada 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 74/10 z dnia 15 listopada 2010r. cz. 1

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 74/10 z dnia 15 listopada 2010r. cz. 2

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 74/10 z dnia 15 listopada 2010r. cz. 3

w sprawie:  projektu Uchawały Budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok

Uzasadnienie cz. 1

Uzasadnienie cz. 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 73/10 z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie:  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 72/10 z dnia 27 października 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 71/10 z dnia 27 października 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 70/10 z dnia 27 października 2010r.

w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 69/10 z dnia 22 października 2010r.

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargów za zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gzy

Załącznik Nr 1

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 68/10 z dnia 22 października 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 67/10 z dnia 22 października 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 66/10 z dnia 22 października 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 65/10 z dnia 14 października 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 64/10 z dnia 10 października 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 63/10 z dnia 10 października 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 62/10 z dnia 30 września 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 61/10 z dnia 30 września 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 60/10 z dnia 15 września 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 59/10 z dnia 15 września 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 58/10 z dnia 9 września 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 57/10 z dnia 9 września 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 56/10 z dnia 6 września 2010r.

w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 55/10 z dnia 6 września 2010r.

w sprawie:  realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymni w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 54/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 53/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 52/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 51/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 50/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 - tabele

Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 49/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanuch zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 48/10 z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie:   powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum w Gzach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 47/10 z dnia 16 lipca 2010r.

w sprawie:   powołania  Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 46/10 z dnia 16 lipca 2010r.

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Gzy.

Załącznik Nr 1

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 45/10 z dnia 16 lipca 2010r.

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gzy.

Załącznik Nr 1

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 44/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie:  upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 43/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie:  upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 42/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie:  upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów o których mowa w Art. 28 ust.1

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 41/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 40/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 39/10 z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy Gzy na 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 38/10 z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie: zmian szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Gzy i Urzędy Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 37/10 z dnia 21 czerwca 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 36/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Gzy Nr 27/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 35/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 34/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanuch zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 33/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 32/10 z dnia 15 czerwca 2010r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 31/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 30/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 29/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro w Urzędzie Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 28/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 27/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 26/10 z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 25/10 z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego Gminy Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 24/10 z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 23/10 z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 22/10 z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 21/10 z dnia 12 maja 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 20/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 19/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 18/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 17/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Gzy

Załącznik Nr 1

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 16/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gzy

Załącznik nr 1

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 15/10 z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego do jazd lokalnych przez nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 14/10 z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 13/10 z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 12/10 z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 11/10 z dnia 22 marca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 10/2010 z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie: powołania komisji ds. wyceny samochodów pożarnicznych

 

Zarządzanie Wójta Gminy Gzy Nr 9/10 z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2009 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 8/10 z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2009 rok

Załącznik Nr 1

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Tabela 10

Tabela 11

Tabela 12

Tabela 13

Tabela 14

Tabela 15

Tabela 16

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 7/10 z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gzy na 2010 rok oraz przekazania jednostce budżetowej informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 6A/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku

w sprawie: wykonywania budżetu Gminy Gzy na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 6/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 5/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku

w sprawie: oprogramowania dopuszczonego do użytku w komputerach służbowych w Urzędzie Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku

w sprawie: udzielenia urlopu bezpłatnego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku

w sprawie: powołania zastępcy wójta.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 2/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku

w sprawie: dokonania zmian w jednolitym tekście Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 1/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku.

w sprawie: ustalenia panu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

-


Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2009 roku

-

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 79/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie: pełnej inwentaryzacji okresowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 78/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 77/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 76/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 75/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 74/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjmowania i koordynowania rozpartywania skarg i wniosków obywateli

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 73/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonanwczego budzetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 72/09 z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnioenego w PSP Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 71/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 70/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 69/09 z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 68/09 z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 67/09 z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 66/09 z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie: dokonania zmian w jednolitym tekście Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 65/09 z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie:  projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 64/09 z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 63/09 z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie: udzielenia pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2009

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 62/09 z dnia 23 października 2009 roku

w sprawie: powołania komisji ds. wyceny samochodów pożarniczych OSP

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 61/09 z dnia 16 października 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 60/09 z dnia 16 października 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2009

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 59/09 z dnia 15 października 2009 roku

w sprawie: zniszczenia dokumentów niearchiwalnych obwodowych komisji wyborczych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 58/09 z dnia 5 października 2009 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 57/09 z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 56/09 z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2009

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 55/09 z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 54/09 z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 53/09 z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania archiwizacji i wyodrębnienia dokumentów niearchiwalnych z przeprowadzonych w dniu 07 czerwca 2009 roku wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 52/09 z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 51/09 z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie: realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 50/09 z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 49/09 z dnia 7 września 2009 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 48/09 z dnia 7 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy ds. rolnych i ochrony środowiska oraz ds. nieruchomości

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 47/09 z dnia 7 września 2009 roku

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania: "Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkach"

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 46/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 45/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 44/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 43/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 42/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 41/09 z dnia 3 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku

Załącznik nr 1, tabele 1-8

Załącznik nr 1, tabela 9

Załącznik nr 1, tabela 10-13; Załącznik nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 40/09 z dnia 3 sierpnia 2009 roku

w sprawie: planu kont i wprowadzenia zasad rachunkowości w Gminie Gzy dotyczącego realizacji Projektu w ramach Prokramu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 39/09 z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 38/09 z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonanwczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 37/09 z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 36/09 z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonanwczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 35/09 z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 34/09 z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzelenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - relizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. - "Wyprawka szkolna"

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 33/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu służby przygotowawczej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 32/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 31/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kiedrowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 30/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 29/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 28/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 27/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 26/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 25/09 z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 24/09 z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 23/09 z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie: powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 22/09 z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie: powołania koordynatora gminnego

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 21/09 z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 20/09 z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie: zmian szczegółowych zasad rachunkowosci oraz zakładowego plany kont dla budżetu Gminy Gzy i Urzędu Gminy w Gzach.

Załącznik nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 19/09 z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gmminy Gzy na 2009 rok

Załącznik nr 1,2

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 18/09 z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europekskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 17/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 16/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

Załącznik nr 1,2

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 15/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

Załącznik nr 1, 1a

Załącznik nr 2, 2a

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 14/09 z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 13/09 z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Gzy regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 12/09 z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 11/09 z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Gzy oraz Urzędu Gminy w Gzach


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 10/09 z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 9/09 z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 8/09 z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2008.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 7/09 z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2009.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 6/09 z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2008.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 5/09 z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2009.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 4/09 z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2009 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 3/09 z dnia 14 styczna 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gzy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych.

Załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy Nr 3/09 z dnia 14 stycznia 2009 roku


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 2/09 z dnia 14 styczna 2009 roku

w sprawie: zasad zwrotu kosztów nabycia okularów korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Gminy w Gzach.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 1/09 z dnia 13 stycznia 2009 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2009 rok
2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr1 z dnia 14 stycznia 2008 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2008 rok

             Załącznik Nr 1 cz. 1

             Załącznik Nr 1 cz. 2

             Załącznik Nr 1 cz. 3

             Załącznik Nr 2 cz. 1

             Załącznik Nr 2 cz. 2

             Załącznik Nr 2 cz. 3

             Załącznik Nr 2 cz. 4

             Załącznik Nr 2 cz. 5

             Załącznik Nr 2 cz. 6

             Załącznik Nr 2 cz. 7Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr2 z dnia 17 stycznia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia protokołu


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr3 z dnia 22 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania archiwizacji i wyodrębnienia dokumentów niearchiwalnych z przeprowadzonych w dniu 21.10.2007r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 4 z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie: zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat B z lat 1995-2002


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 5 z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 6 z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2008 rok

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 1a

    Załącznik Nr 2

    Załącznik Nr 2a


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 7 z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2008 rok

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2

    Załącznik Nr 2.1

    Załącznik Nr 2.2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 8 z dnia 10 marca 2008 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gzy za 2007 rok           


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 9 z dnia 10 marca 2008 roku

w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej w Przewodowie Poduchownym oraz powołania Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 10 z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2007.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 11 z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 12 z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 13 z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie:  zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 14/08 z dnia 9 kwietnia 2008r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 15/08 z dnia 7 maja 2008r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 16/08 z dnia 9 maja 2008r.
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 17/08 z dnia 9 maja 2008r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 18/08 z dnia 19 maja 2008r.
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 19/08 z dnia 19 maja 2008r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 20/08 z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 21/08 z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na rok 2008


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 22/08 z dnia 4 czerwca 2008r.
w sprawie: powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 23/08 z dnia 6 czerwca 2008r.
w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 24/08 z dnia 6 czerwca 2008r.
w sprawie: dokonania zmian w jednolitym tekscie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 25/08 z dnia 10 czerwca 2008r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia nabory na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w referacie Planowania Budżetu i finansów Urzędu Gminy Gzy.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 26/08 z dnia  11 czerwca 2008r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 27/08 z dnia 20 czerwca 2008r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 28/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 29/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 30/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: zmiany szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Gzy oraz Urzędu Gminy w Gzach

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 31/08 z dnia 1 lipca 2008r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 32/08 z dnia 15 lipca 2008r.
w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia protokołu

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 33/08 z dnia 15 lipca 2008r.
w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 34/08 z dnia 15 lipca 2008r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 35/08 z dnia 21 lipca 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 36/08 z dnia 21 lipca 2008r.
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 37/08 z dnia 21 lipca 2008r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 38/08 z dnia 4 lipca 2008r.
w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gzy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 39/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 40/08 z dnia 7 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmiany szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Gzy i Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 41/08 z dnia 19 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 42/08 z dnia 19 sierpnia 2008r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 roku.

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Tabela 10-11

Tabela 12


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 43/08 z dnia 19 sierpnia 2008r.

w sprawie: zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. B z lat 1973-2002.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 44/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 45/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 46/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 47/08 z dnia 9 września 2008r.

w sprawie: zmiany szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Gzy oraz Urzędu Gminy Gzy.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 48/2008 z dnia 9 września 2008r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 49/2008 z dnia 9 września 2008r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 50/08 z dnia 29 września 2008r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 51/08 z dnia 29 września 2008r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 52/08 z dnia 10 października 2008r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: "Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowie Majorat"


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 53/08 z dnia 21 października 2008r.

w sprawie: ustalenia dnia 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 54/08 z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 55/08 z dnia 21 października 2008r .

w sprawie : powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 56/08 z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 57/08 z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 58/08 z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej na 2009 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Prognoza długu

Uzasadnienie


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 59/08 z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 60/08 z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 61/08 z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 62/08 z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie: realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu ich na trasie dom – szkoła – dom.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 63/08 z dnia 2008 r.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 64/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 65/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 66/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 67/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 68/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 69/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

------------------------------------------------------------


2007


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 1/07 z dnia 22 stycznia 2007r.

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok.

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 2/07 z dnia 12 marca 2007r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy  Nr 3/07 z dnia 14 marca 2007r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 4/07 z dnia 28 marca 2007r.

w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 5/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2007 rok

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 6/07 z dnia 23 kwietnia 2007r.

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania archiwizacji i wyodrębnienia dokumentów niearchiwalnych z przeprowadzonych w dniu 12.11.2006r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 7/07 z dnia 8 maja 2007r.

w sprawie: zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 8/07 z dnia 9 maja 2007r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2007 rok

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 9/07 z dnia 9 maja 2007r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 10/07 z dnia 10 maja 2007r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 11/07 z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok.

    Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 1a

    Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 2a


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 12/07 z dnia 22 maja 2007r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2007 rok

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 13 z dnia 22 maja 2007r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 14 z dnia 22 maja 2007r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 15 z dnia 22 maja 2007r.

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia protokołu


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 16 z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok

    Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 1a

    Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 2a


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 17 z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2007 rok

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 18 z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 19 z dnia 12 lipca 2007r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 20 z dnia 12 lipca 2007r.

w sprawie: zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat B z lat 1970 - 2002


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 21 z dnia 16 lipca 2007r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 22 z dnia 18 lipca 2007r.

w sprawie: regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 23 z dnia 18 lipca 2007r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 24 z dnia 3 sierpnia 2007r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2007r.

    Załącznik Nr 1 - cz. opisowa

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Gzy

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Gzy

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Gzy

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o stanie zobowiązań gminy Gzy

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy Gzy

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o stanie należności gminy Gzy

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

       Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

    Załącznik Nr 2
Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 25 z dnia 7 sierpnia 2007r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 26 z dnia 17 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gzy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych"


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 27

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 28 z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 29 z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2007 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 30

w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 31 z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 32 z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2007 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 33 z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr34 z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr35 z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok

          Załącznik Nr 1

          Załącznik Nr 1a cz. 1

          Załącznik Nr 1a cz. 2

          Załącznik Nr 2

          Załącznik Nr 2a cz. 1

          Załącznik Nr 2a cz. 2

          

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr36 z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr37 z dnia 15 października 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2007 rok

              Załącznik Nr 1

              Załącznik Nr 1a

              Załącznik Nr 2

              Załącznik Nr 2a


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr38 z dnia 15 października 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2007 rok

              Załącznik Nr 1


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr39 z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gzy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr40 z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia procedur systematycznego monitorowania postępów w realizacji unijnych projektów


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr41 z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr42 z dnia 8 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 1a

             Załącznik Nr 2

             Załącznik Nr 2a


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr43 z dnia 8 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

               Załącznik Nr 1

               Załącznik Nr 2

            

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr44 z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2008 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr45 z dnia 16 listopada 2007 roku

w sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr46 z dnia 20 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 1a

             Załącznik Nr 2

             Załącznik Nr 2aZarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr47 z dnia 20 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr48 z dnia 10 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr49 z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 1a

             Załącznik Nr 2

             Załącznik Nr 2a


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr50 z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr51 z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

              Załącznik Nr 1

              Załącznik Nr 1a

              Załącznik Nr 2

              Załącznik Nr 2a


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr52 z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr53 z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 2


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr54 z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

             Załącznik Nr 2Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr55 z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 1

                       

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr56 z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2007 rok

             Załącznik Nr 12006

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 52/06 z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2006 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 53/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 54/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 55/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2006 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 56/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 57/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 58/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Gzy i Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 59 z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: wprowadzenie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 60, z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Gzy

---

---


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-10 13:13:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-27 12:24:33
  • Liczba odsłon: 2906
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912187]

przewiń do góry