Uchwały XXI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2016 roku.
Uchwała nr XXI/100/2016 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016
Uchwała nr XXI/101/2016  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2017
Uchwała nr XXI/102/2016 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy
Załączniki do uchwały XXI/102/2016
Uchwała nr XXI/103/2016 
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2017
Załączniki do Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXI/104/2016 
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gzy
Uchwała nr  XXI/105/2016 
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gzy
Uchwała nr XXI/106/2016 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy
Uchwała nr XXI/107/2016 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy


Uchwały XX Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016 roku.

Uchwała nr XX/99/2016
w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gzy

Uchwała nr XX/98/2016
w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XX/97/2016
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XX/96/2016
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XX/95/2016

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XX/94/2016
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016

Uchwała nr XX/93/2016
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy GzyUchwały XIX Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 12 września 2016 roku.
Uchwała nr XIX/92/2016 
w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Przewodowo-Majorat   
Uchwała nr XIX/91/2016 
w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gzy na lata 2016-2025
Uchwała nr XIX/90/2016 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr XIX/89/2016 
w sprawie zmian uchwały budżetowej   Gminy Gzy na rok 2016
Uchwała nr XIX/88/2016 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 28 lipca 2016 roku.

Uchwała nr XVII/87/2016
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016.

Uchwała nr XVII/86/2016
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Uchwały XVII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr XVII/85/2016
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Uchwała nr XVII/84/2016
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XVII/83/2016
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy

Uchwała nr XVII/82/2016
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVII/81/2016
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy

Uchwała nr XVII/80/2016
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016.Uchwały XVI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 8 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr XVI/79/2016
w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Uchwała nr XVI/78/2016
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy na lata 2016-2019.

Uchwała nr XVI/77/2016
w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy matrialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminny Gzy.


Uchwała nr XVI/76/2016
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016.

Uchwała nr XVI/75/2016
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwała nr XVI/74/2016
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Uchwała nr XVI/73/2016
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.Uchwały XV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

Uchwała nr XV/72/2016
w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy

Uchwała nr XV/71/2016
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2016.

Uchwała nr XV/70/2016
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała nr XV/69/2016
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy GzyUchwały XIV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 marca 2016 roku.


Uchwała Nr XIV/68/2016
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2016 roku

Uchwała Nr XIV/67/2016
w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Gminy Gzy

Uchwała Nr XIV/66/2016
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Uchwała Nr XIV/65/2016
w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gzy

Uchwała Nr XIV/64/2016
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-18 07:30:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 12:48:19
  • Liczba odsłon: 2693
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915228]

przewiń do góry