Skonsolidowany bilans Gminy Gzy sporządzony na dzień 31-12-2012r.


Sprawozdania za I kwartał 2013 roku

Rb-27S     Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S     Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N          Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS     Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-Z          Sprawozdanie o stanie zobowiązań

 

Sprawozdania za II kwartał 2013 roku

Rb-27S      Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S      Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N           Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS      Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-Z           Sprawozdanie o stanie zobowiązań


Sprawozdania za III kwartał 2013 roku

Rb-27S       Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S      Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N           Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS      Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-Z           Sprawozdanie o stanie zobowiązań


Sprawozdania za  2013 rok


Rb-27S       Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S       Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N           Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS       Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-Z           Sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-PDP        Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-UZ         Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-ST           Sprawozdanie roczne o stanie środków na rachunkach bankowych JST


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-15 10:02:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-27 14:11:07
  • Liczba odsłon: 1613
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912185]

przewiń do góry