Rok 2023


Uchwała nr XXXVI/243/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2023

 

Rok 2022


Uchwała nr XXVII/194/2021 z dnia 27 grudnia 2021r.
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2022

 

Rok 2021


Uchwała nr XX/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2021

 

Rok 2020


Uchwała nr XI/72/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2020

 

Rok 2019

Raport o stanie gminy Gzy za 2018 rok

 

Rok 2018


Uchwała nr XXXII/155/2017
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2018
Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej

 

 

Rok 2017

 

Uchwała nr Ci.254.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 tabela  1  -  9
Załącznik nr 1 tabela 10 - 15
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

Uchwała nr Ci.59.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej 

 

Rok 2016

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 35/2016 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2017r.

 

Uchwała nr Ci.371.2016   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 

Uchwała nr Ci.372.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

 

Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gzy 
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2016

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej  

 

Uchwała nr Ci.318.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

 

 

Rok 2015

 

 

 

 

 

 

Uchwała IV/15/2015 Rady Gminy Gzy  

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2015.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy nr 55/14 z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2015 rok

 

Uchwała nr Ci.336.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

 

Uchwała Nr XXXIII/152/14 Rady Gminy Gzy

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2015 roku

 

 

 

 

 

rok 2014

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014 oraz Załącznik Nr 1 - część opisowa

Załącznik Nr 1 - Tabele 1-8

Załącznik Nr 1 - Tabele 9-16

Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4

   

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2014

Nr XXXI/141/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2014

 

  Załącznik Nr 1

  Załącznik Nr 2

  Załącznik Nr 3-9

   Załącznik Nr 10 z uzasadnieniem do Zarządzenia
   

Uchwała nr Ci.325.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 02 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok


 
 

rok 2013

 

Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 marca 2014 roku (cz. I)

Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 marca 2014 roku (cz. II)

Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 marca 2014 roku (cz. III)

  w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013.

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013

Nr XXII/91/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

 

Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok


Uchwała Nr Ci.367.2012   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

 

rok 2012

 

Uchwała Nr XXVI/117/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.

 

 

Uchwała nr Nr XVI/74/12 Rady Gminy Gzy z dnia 12 lipca 2012r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2012.

 

Uchwała nr Nr XVI/73/12 Rady Gminy Gzy z dnia 12 lipca 2012r.

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Uchwała nr Nr XVI/72/12 Rady Gminy Gzy z dnia 12 lipca 2012r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

Uchwała nr Nr XVI/70/12 Rady Gminy Gzy z dnia 19 czerwca 2012r.

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

 

Uchwała nr Nr XVI/69/12 Rady Gminy Gzy z dnia 19 czerwca 2012r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

Uchwała nr Nr XV/67/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r.

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012.

 

 

Uchwała nr Nr XV/66/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

 

Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

 

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gzy za 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 13 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia 2012 r.

 

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok

 

Uchwała nr Nr XIV/63/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012r.

 

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012.

 

Uchwała nr Nr XIV/61/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

 

Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

 

 

rok 2011

 

 Uchwała Nr XII/51/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011 roku

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011.

 

  Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2012 z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 Uchwała Nr XII/49/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011 roku

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

 Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2011r. 

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

 Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 grudnia 2011r. 

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

 Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 listopada 2011r. 

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

 Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 listopada 2011r. 

 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok

 

 Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 listopada 2011r. 

 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

 Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 października 2011r.
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr IX/39/11 Rady Gminy Gzy z dnia 3 października 2011 roku  wraz z Załącznikiem Nr 1  i Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały

 

Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 września 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok

 

Uchwała Nr IX/34/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011

 

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania plany finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2011 roku. (wraz z Załącznikiem Nr 1).

Tabela Nr 1, Tabela Nr 2, Tabela Nr 3, Tabela Nr 4

Tabela Nr 5, Tabela Nr 6, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2020.

Uchwała Nr VIII/24/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2020

Załącznik 1,2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Uchwała Nr VIII/23/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 maja 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania finansowego Gminy oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.

Załącznik Nr 1 - część opisowa

Załącznik Nr 1 - tabela nr 1

Załącznik Nr 1 - tabela nr 2

Załącznik Nr 1 - tabela nr 3

Załącznik Nr 1 - tabela nr 4

Załącznik Nr 1 - tabela nr 5

Załącznik Nr 1 - tabela nr 6

Załącznik Nr 1 - tabela nr 7

Załącznik Nr 1 - tabela nr 8

Załącznik Nr 1 - tabela nr 9

Załącznik Nr 1 - tabela nr 10

Załącznik Nr 1 - tabela nr 11

Załącznik Nr 1 - tabela nr 12

Załącznik Nr 1 - tabela nr 13

Załącznik Nr 1 - tabela nr 14

Załącznik Nr 1 - tabela nr 15

Załącznik Nr 1 - tabela nr 16

Załącznik Nr 1 - tabela nr 17

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

 

 

Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie:  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2019.

Załączniki do Uchwały Nr IV/16/11

 

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2011.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/17/11

Informacja o przyjętych wskaźnikach finansowych

Część opisowa

 

 

 

rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 95/10 z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 94/10 z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 

Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 91/10 z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010   

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 90/10 z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 88/10 z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 87/10 z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budzetowej Gminy Gzy na 2010r.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 86/10 z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie:  zmian szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Gzy i Urzędu Gminy w Gzach

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 82/10 z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 81/10 z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 80/10 z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 78/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 77/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 76/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 75/10 z dnia 16 listopada 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 74/10 z dnia 15 listopada 2010r. cz. 1

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 74/10 z dnia 15 listopada 2010r. cz. 2

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 74/10 z dnia 15 listopada 2010r. cz. 3

w sprawie:  projektu Uchawały Budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok

Uzasadnienie cz. 1

Uzasadnienie cz. 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 73/10 z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie:  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 72/10 z dnia 27 października 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 71/10 z dnia 27 października 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 68/10 z dnia 22 października 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 67/10 z dnia 22 października 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 66/10 z dnia 22 października 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 65/10 z dnia 14 października 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 64/10 z dnia 10 października 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 63/10 z dnia 10 października 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 62/10 z dnia 30 września 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 61/10 z dnia 30 września 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Uchwała Nr XXXI/162/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie:   zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

 

Uchwała Nr XXXI/161/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie:   trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gzy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 60/10 z dnia 15 września 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych  zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 59/10 z dnia 15 września 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 58/10 z dnia 9 września 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 57/10 z dnia 9 września 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 53/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 52/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 51/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 50/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 - tabele

Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 49/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanuch zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

 

Uchwała Nr XXX/159/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/10

 

Uchwała Nr XXX/158/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie:   zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 41/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 40/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie:  przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 39/10 z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy Gzy na 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 35/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 34/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanuch zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 33/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 32/10 z dnia 15 czerwca 2010r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 31/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 30/10 z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 24/10 z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 23/10 z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 22/10 z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010 rok

 

 

Uchwała Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010 rok

Załączniki do Uchwały Nr XXIX/152/10

 

Uchwała Nr XXIX/151/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 20/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 13/10 z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 12/10 z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010

 

Uchwała Nr XXVIII/148/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 11/10 z dnia 22 marca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2009 rok

 

Zarządzanie Wójta Gminy Gzy Nr 9/10 z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 8/10 z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2009 rok

Załącznik Nr 1

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Tabela 10

Tabela 11

Tabela 12

Tabela 13

Tabela 14

Tabela 15

Tabela 16

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 7/10 z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gzy na 2010 rok oraz przekazania jednostce budżetowej informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2010.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 6A/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku

w sprawie: wykonywania budżetu Gminy Gzy na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 1/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku.

w sprawie: ustalenia panu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 8/10 z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy za 2009 rok

Załącznik Nr 1

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Tabela 10

Tabela 11

Tabela 12

Tabela 13

Tabela 14

Tabela 15

Tabela 16

 

rok 2009

----

 

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2010 Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

 

 

 

 

Uchwała Nr XXVII/138/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego  

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXVII/137/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

 

Uchwała Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

Uchwała Nr XXVI/131/09 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 78/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 77/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 76/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 73/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonanwczego budzetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 71/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 70/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 68/09 z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 67/09 z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 65/09 z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie:  projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Uchwała Nr XXV/127/09 Rady Gminy Gzy z dnia 30 października 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/121/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009

 

Uchwała Nr XXV/126/09 Rady Gmiy Gzy z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Prognoza długu

 

Uchwała Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Gzy z dnia 5 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009

Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXIII/120/09 Rady Gminy Gzy z dnia 5 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Prognoza długu

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 41/09 z dnia 3 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2009 roku

Załącznik nr 1, tabele 1-8

Załącznik nr 1, tabela 9

Załącznik nr 1, tabela 10-13; Załącznik nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 38/09 z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonanwczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 37/09 z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 36/09 z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonanwczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 35/09 z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 32/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Uchwała Nr XXII/118/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr XXII/113/09 Rady Gminy Gzy z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Załącznik Nr1

Załącznik Nr2

Załącznik Nr3

Załącznik Nr4

Załącznik Nr5

Załącznik Nr6

Prognoza długu

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 27/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 26/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 25/09 z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 24/09 z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 21/09 z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 20/09 z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie: zmian szczegółowych zasad rachunkowosci oraz zakładowego plany kont dla budżetu Gminy Gzy i Urzędu Gminy w Gzach.

Załącznik nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 19/09 z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gmminy Gzy na 2009 rok

Załącznik nr 1,2

 

Uchwała Nr XXI/108/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2009 rok

Załącznik Nr1

Załącznik Nr2

Załącznik Nr3

Załącznik Nr3a

Załącznik Nr4

Załącznik Nr5

Załącznik Nr6

 

Uchwała Nr XXI/107/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 16/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

Załącznik nr 1,2

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 15/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

Załącznik nr 1, 1a

Załącznik nr 2, 2a

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 12/09 z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 11/09 z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Gzy oraz Urzędu Gminy w Gzach

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 10/09 z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2009 rok

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 9/09 z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2009 rok.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 7/09 z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2009

 

ZARZĄDZENIE NR 6/09 WÓJTA GMINY GZY z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gzy za 2008 rok.

Tabele 1-10

Tabele 11-15

 

Uchwała Nr XX/97/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009.  

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 5/09 z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2009.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 4/09 z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 1/09 z dnia 13 stycznia 2009 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2009 rok

 


 

 

Uchwała Nr 96/08/XIX Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2009 .

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Część opisowa

Prognoza długu

 


 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------

 

Uchwała Nr XIV/66/2008 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.


Uchwała Nr 14/07 Rady Gminy Gzy
z dnia 15.01.2007 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na 2007 rok
Załączniki do Uchwały Nr 14/07 z dnia 15.01.2007 roku (archiwum ZIP)
     

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 24 z dnia 3 sierpnia 2007r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 1 - cz. opisowa

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Gzy

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Gzy

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Gzy

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o stanie zobowiązań gminy Gzy

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy Gzy

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o stanie należności gminy Gzy

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr44 z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

 

Uchwała Nr 300/C/2007

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.12.2007r.

w sprawie:  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o pognozie kształtowania się długu Gminy Gzy.

 

  Uchwała Nr XII/56/07 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2008 roku

 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008.

  Załącznik Nr 1

  Załącznik Nr 2

  Załącznik Nr 3

  Załącznik Nr 4

  Załącznik Nr 5

  Załącznik Nr 6

  Załącznik Nr 7

  Załącznik Nr 8

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 1/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2008 rok

Załącznik Nr 1 cz. 1

Załącznik Nr 1 cz. 2

Załącznik Nr 1 cz. 3

Załącznik Nr 2 cz. 1

Załącznik Nr 2 cz. 2

Załącznik Nr 2 cz. 3

Załącznik Nr 2 cz. 4

Załącznik Nr 2 cz. 5

Załącznik Nr 2 cz. 6

Załącznik Nr 2 cz. 7

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 6 z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2008 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 7 z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na 2008 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.1

Załącznik Nr 2.2

 

Uchwała Nr XIII/61/08 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

 

Uchwała Nr XIV/66/2008 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

    

Uchwała Nr XIV/67/2008 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008.
Załącznik Nr1
Załącznik Nr2
Załącznik Nr3
Załącznik Nr4
Załącznik Nr5
Prognoza długu

 

 

Załączniki do wyjaśnienia treści specyfikacji dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2008".

Uchwała Nr XV/73/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31.07.2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008

Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31.07.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008

Uchwała Nr 17/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20.03.2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok

Uchwała Nr 188/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21.08.2008r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Gzy

Sprawozdanie finansowe Rb-NDS sporządzone przez Urząd Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007r.

Sprawozdanie finansowe Rb-NDS sporządzone przez Urząd Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008r.

Sprawozdanie finansowe Rb-Z sporządzone przez Urząd Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007r.

Sprawozdanie finansowe Rb-Z sporządzone przez Urząd Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008r.

Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan należności


Uchwała Nr XV/73/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008

Prognoza długu
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

 

Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załącznik Nr 1
 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 42/08 z dnia 19 sierpnia 2008r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gzy za pierwsze półrocze 2008 roku.

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Tabela 10-11

Tabela 12


 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 58/08 z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej na 2009 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Prognoza długu

Uzasadnienie             

 

Uchwała Nr XVII/81/08 Rady Gminy Gzy z dnia 9 października 2008 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

Załącznik 1 do Uchwały
Załącznik 1a do Uchwały
Załącznik 2 do Uchwały
Załącznik 2a do Uchwały
Załącznik 3 do Uchwały
Załącznik 3a do Uchwały
Załącznik 4 do Uchwały

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 60/08 z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 61/08 z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

 

 

Uchwała Nr XVIII/85/08 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie: w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 64/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 65/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 66/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na 2008 rok.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-15 13:04:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Załęcka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 14:39:11
  • Liczba odsłon: 9931
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915233]

przewiń do góry