-

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie:  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej, miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010


Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok


Uchwała Nr II/3/10 Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Gzy z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Gzy z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXIII/172/10 Rady Gminy Gzy z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie:    rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy

 

Uchwała Nr XXXIII/171/10 Rady Gminy Gzy z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie:    określenia wyskokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXIII/170/10 Rady Gminy Gzy z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie:    zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XXXII/169/10 Rady Gminy Gzy z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie:    zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Kozłówka"

 

Uchwała Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Gzy z dnia 13 października 2010 roku

w sprawie:    zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

 

Uchwała Nr XXXI/167/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie:   zaliczenia odcinka drogi Nr 3429W do kategorii drogi gminnej

 

Uchwała Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

zmieniająca Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody połozonych na terenie powiatu pułtuskiego

 

Uchwała Nr XXXI/165/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie:   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XXXI/164/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie:   wyborów sołtysa w sołectwie Skaszewo Włościańskie

 

Uchwała Nr XXXI/163/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie:   wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa

 

Uchwała Nr XXXI/162/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie:   zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

 

Uchwała Nr XXXI/161/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie:   trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XXX/160/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie:  wyboru sołtysa w sołectwie Nowe Przewodowo

 

Uchwała Nr XXX/159/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/10

 

Uchwała Nr XXX/158/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie:   zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 

Uchwała Nr XXX/157/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie:   określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gzy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

Uchwała Nr XXX/156/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie:   określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego z informacją o kształtowanu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instutucji kultury

 

Uchwała Nr XXIX/155/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie:  utworzenia obwodu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010

 

Uchwała Nr XXIX/154/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk

 

Uchwała Nr XXIX/153/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej

 

Uchwała Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010 rok

Załączniki do Uchwały Nr XXIX/152/10

 

Uchwała Nr XXIX/151/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

Uchwała Nr XXIX/150/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy

 

Uchwała Nr XXVIII/149/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/148/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXVIII/147/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

 

Uchwała Nr XXVIII/146/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

 

Uchwała Nr XXVIII/145/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2010 rok

Uchwała Nr XXVIII/144/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  
 

Uchwłała Nr XXVIII/143/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację operacji pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozłówce" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013


Uchwała Nr XXVIII/142/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kozłówka

  Załącznik nr 1

 
  
  
  


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-19 09:08:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-25 09:35:06
  • Liczba odsłon: 2355
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912214]

przewiń do góry