Zarządzenie Wójta Gminy Gzy z 2023 roku

Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2023

Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmin Gzy

Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnej hali sportowej w Gzach

Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2023

Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy z 2022 roku

Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 stycznia 2022 r.  w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach

Zarządzenie nr 86/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Gzy

Zarządzenie nr 84/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu pomocy

Zarządzenie nr 79/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 77/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w 2022 i 2023 roku u podatników podatku od nieruchomości na terenie gminy Gzy

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 28 listopada

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2023 rok

Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy gzy

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim

Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 28 października 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia jej zakresu działania 

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Gzy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 29 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 14 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 14 września 2022r .

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym w przypadku jego nieobecności 

Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Gotardy w Gminie Gzy

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 26 lica 2022 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Gzy"

Załączniki do niniejszego zarządzenia nie podlegają publikacji

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku

w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sisice w Gminie Gzy

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku

w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Słończewo w Gminie Gzy

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zasad sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gzy za rok 2021

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 24 maja 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 6 maja 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2021

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2021

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2021

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Gzy

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gzach oraz przyjęcia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii w Gzach

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zamian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Nowe Borza w Gminie Gzy 

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Gzy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gzach

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy w Gzach

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2022

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Gzy (kierownika jednostki obsługującej) z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Gzy (kierownika jednostki obsługującej) z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Gzy (kierownika jednostki obsługującej) z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Gzy (kierownika jednostki obsługującej) z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022

Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2021 roku

Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 30 grudnia 2021

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzania Nr 2/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 22 grudnia 2021

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie określenia środka transportu do odbycia podróży służbowej oraz ustalenia stawki za kilometr przebiegu w przypadku odbywania podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy

Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach

Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach

Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim

Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach

Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach

Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim

Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym

Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Gzy w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim w Przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2022 rok

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Gzy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gzy uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Gzy

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Gzy 

Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Gzy w Gzach oraz regulaminu jej działania.

Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Grochy-Imbrzyki w Gminie Gzy.

Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przekazania Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach zbiorów bibliotecznych oraz rzeczowych składników majątku.

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021 r.

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gzy

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Gzy-Wisnowa w Gminie Gzy

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w 2020 i 2021 roku u podatników podatku od nieruchomości na terenie gminy Gzy. 

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gzy za rok 2020

Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 11 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy Gzy. 

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 10 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za 2020

Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2020

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2020 

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021 

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zasad użytkowania pojazdów służbowych w Urzędzie Gminy Gzy 

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Gzy

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 12 marca 2021 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2021

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gzach do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia haromonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

   

 Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2020 roku. 

 

Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gzach.

 

     Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

     w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 

 

     Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

     w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt

     dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy Gzy

 

     Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. 

     w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

     

      Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

      w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gzy

 

      Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

      w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2020

 

      Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. 

      w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

      Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 

      w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

       Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 

       w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2021 rok

 

       Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 

       w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

       Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

       w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

       Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 20 października 2020 r

       w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

 

       Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 16 października 2020 r. 

       w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Gzy. 

 

        Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 12 października 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 

 

        Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 6 października 2020 r. 

        w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w 2020 i 2021 roku u podatników podatku od nieruchomości na terenie gminy Gzy 

 

        Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 15 września 2020 r. 

        zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych stawek zaliczek na poczet opłat za użytkowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gzy

 

        Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 1 września 2020 r. 

        w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kozłówka w Gminie Gzy

 

        Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

        w sprawie ustalenia miesięcznych stawek zaliczek na poczet opłat za użytkowanie lokali 

        wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gzy

 

        Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

       w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

       w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek 

       za pierwsze półrocze 2020 roku

 

        Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

        w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania 

        do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku

        nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

 

        Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

        Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. 

        w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gzy na rok 2019

 

        Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 

 

        Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

        w sprawie powołania Komisji ds. skontrum materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece 

        Publicznej w Gzach

 

        Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

 

        Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.  

        w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji

        wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

        Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. 

        w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu

        terytorialnego za 2019 rok

 

        Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. 

        zmieniające Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

        (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Gzy 

 

        Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

        w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi 

        obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej 

        zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   

 

        Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

        w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gzach

 

        Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

        w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

        Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. 

        w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

        zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

        Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.  

        w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i wyborczych

        plakatów komitetów wyborczych

 

        Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. 

        w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gzach

 

        Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 26 z dnia 8 maja 2020 r.

        w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 

 

        Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

        w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2019 

 

        Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

       w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Gzy 

 

        Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

       w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. 

       w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Gzy oraz Gminnego 

       Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

 

       Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r.

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r.

        w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej związanych z zapobieganiem,

        przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Gzy. 

 

        Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r. 

        w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczych w

        wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.  

 

        Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 24 marca 2020r. 

        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za

        za rok 2019

 

        Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 23 marca 2020r. 

        w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania

        finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 

        Publicznej w Gzach za rok 2019.

 

        Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 19 marca 2020r. 

        w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m 2    powierzchni użytkowej lokali i lokali 

        socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gzy

        Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 16 marca 2020r.
        w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Gzy oraz Gminnego
        Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

         Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 12 marca 2020r.
        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2020

        Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 10 marca 2020r.
        w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
        zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

        Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 10 marca 2020r.
        w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        i Przeciwdziałania Narkomanii w Gzach

        Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 3 marca 2020r.
        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

        Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 14 lutego 2020r.
        w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
        uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole
        podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
        Gmina Gzy
    
        
Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 13 lutego 2020r.
         w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów 
         komitetów wyborczych

         Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
         w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

          Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
         w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Gzy

         Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
         w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

          Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
         w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Gzy

          Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 17 stycznia 2020r.
         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

         Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020r.
         w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
         zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

         Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r.
         w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnej hali sportowej w Gzach.

 

          Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2019 roku.

 

         Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. 

         w sprawie przekazania Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach w nieodpłatne użytkowanie   

         rzeczowych składników majątku

 

          Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

         w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy

         Gzy w Gzach oraz regulaminu jej działania

 

          Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

         Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. 

        w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

         Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. 

        w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

      

         Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019  

 

        Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 2 grudnia 2019r.

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

         Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 19 listopada 2019r.

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

         Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 

        w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2020 rok

 

          Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 

         w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

 

          Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

          Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 7 listopada 2019r.

         zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

 

         Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 4 listopada 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

          Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 29 października 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

          Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 10 października 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

           Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 8 października 2019r. 

          w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

          Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 1 października 2019r.

          zmieniające zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 27.09.2019 roku w sprawie

          nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

 

           Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 30 września 2019r. 

          w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 27 września 2019r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

 

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 26 września 2019r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 

 

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 10 września 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 05 września 2019r. 

w sprawie odwołania członka składu osobowego Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gzach.

 

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 

 

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 

 

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach.

 

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania       do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki    w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów komitetów wyborczych. 

 

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 16 sierpnia 2019r. 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2019 roku. 

 

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 16 sierpnia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 16 sierpnia 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 25 lipca 2019r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie

Włościańskim

 

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 25 lipca 2019r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach

 

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 25 lipca 2019r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 18 lipca 2019r. 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

 

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 11 lipca 2019r.

w sprawie odwołania członka składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach

 

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy. 

 

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań

 

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

w Skaszewie Włościańskim

 

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 26 czerwca 2019

w sprawie wprowadzenia zasad sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok

 

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim

 

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim

 

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 4 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.

 

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 31 maja 2019r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Gzy za rok 2018

 

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 29 maja 2019r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 24 maja 2019r .

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 21 maja 2019r

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 2 maja 2019r.

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2018

 

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.

zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 18 kwietnia 2019 r w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.

w sprawie w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów komitetów wyborczych

 

Zarządzenie nr 13/2019  z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2018 rok

 

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019r.  

w sprawie w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Gzach za rok 2018. 

 

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 14 marca 2019r.                                                             

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 12 marca 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 7 marca 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 27 lutego 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 25 lutego 2019r. 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Gzy w Gzach oraz regulaminu jej działania

 

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 15 lutego 2019r. 

w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy

 

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na

2019 rok.

 

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2018 roku

 

          Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

          w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok

 

           Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

           w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok. 

 

           Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. 

            w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. 

 

Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.

 

Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. 

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gzy.

 

Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka"

 

Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.

 

Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. 

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 

Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. 

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gzy

 

Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Gzy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szelągowska Emilia
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-07 15:25:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Szelągowska Emilia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-03 15:03:25
  • Liczba odsłon: 5131
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915214]

przewiń do góry