BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy Gzy

Urząd przyjmuje interesantów codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach 8 00 - 16 00 oprócz dni ustawowo wolnych.

 

06-126 Gzy

pow.pułtuski

woj.mazowieckie  

tel/fax 23 691 31 67, 23 691 31 22

www: http://www.gminagzy.pl  

e-mail: ug@gminagzy.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza realizowana jest za pośrednictwem platformy ePUAP:  https://epuap.gov.pl

adres skrzynki podawczej platformy e-PUAP:    /uggzy/skrytka (domyślna),

lub za pomocą platformy Wrota Mazowsza: https://e-uslugi.wrotamazowsza.pl/


Referat planowania budżetu i finansów

tel. 23 691 33 91, email: fin@gminagzy.pl

 

Nr konta bankowego dla opłat skarbowych i podatków:

48 8232 0005 0200 0912 2002 0001
 
Nr konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
15 8232 0005 2600 0912 2000 0020

NIP Gminy Gzy: 568-15-45-506

REGON Gminy Gzy: 130378114


NIP Urzędu Gminy Gzy: 568-13-76-386

REGON Urzędu Gminy Gzy: 000533624


 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.l i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż:

1. Informujemy, że Administratorem danych jest Urząd Gminy Gzy z siedzibą Gzy 9 09-126 Gzy, reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu w godzinach 8.00-16.00, telefonicznie: 23 691 31 67 (22) lub drogą e-mail: ug@gminagzy.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą e-mail: iodo@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, będącego organem nadzorczym, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień.

7. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jusiński Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-01 10:00:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 19:49:32
  • Liczba odsłon: 76639
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913253]

przewiń do góry