Zobacz podgałęzie
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości 2021/2022 
Informacja " Szczegółowy  Plan Operacyjny  Zimowego Utrzymania Dróg  Powiatowych w sezonie 2021/2022".
Obwieszczenie  w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust.1 ustawy Prawo łowieckie.
INFORMACJA  o zatwierdzeniu stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie  gminy Gzy na okres 3 lat
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie z dnia 26.03.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy. 

Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2021 r. opublikowane w dniu 12 lutego 2021 r. o zebranym materiale dowodowym dla inwestycji pn: Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn: Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa drogi powiatowej Lipnik Stare -  Gromin, odcinek km 0+000- km 1+ 813 Lipniki Stare, odcinek 0,01km, Nowe Przewodowo, odcinek 1,426km, Gromin odcinek 0,377km polegającej na budowie drogi, rowów przydrożnych  przepustów i zjazdów publicznych i indywidualnych.

informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Gzy - Borza  Strumiany.
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dla inwestycji pn:Budowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Gromin, odcinek km 0+000- km 1+ 813 Lipniki Stare odcinek  0,01km, Nowe Przewodowo odcinek 1, 426 km, Gromin odcinek  0,377 km polegającej na budowie drogi, rowów przydrożnych,przepustów i zjazdów publicznych i indywidualnych.

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dla inwestycji pn.,,Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429 W Kozłówka- Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku Gzy- Borza Strumiany''

Obwieszczenie- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn,, Budowa drogi powiatowej Lipniki Stare- Gromin, odcinek km 0+000- km 1+813 Lipniki Stare odcinek 0,01 km, Nowe Przewodowo  odcinek 1,426 km, Gromin odcinek 0,377 km polegającej na budowie drogi, rowów przydrożnych, przepustów i zjazdów publicznych i indywidualnych''
Obwieszczenie- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany  wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Gzy - Borza Strumiany.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Instrukcja składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez ePUAP
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (2020).

Konsultacje zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku .

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2019 roku.

 

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (2019).

 

   Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - MPK PURE HOME Sp. z o.o.

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - PARTNER Sp. z o.o.

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - PARTNER Dariusz Apelski

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - EKOPARTNER Sp. j.

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych                   "Czyścioch Bis" Sp. z o.o.  

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - Sylwester Morka, Stary Lubiel 9, 07-207 Rząśnik

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - USKOM NOVAGO Sp. z o. o., Mława

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - Sita Polska, Warszawa

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - "CZYŚCIOCH" Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-13 09:08:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Kęsicka Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-17 08:42:38
  • Liczba odsłon: 8995
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915141]

przewiń do góry