Uchwały III Sesji z dnia 28 grudnia 2018r.

Wyniki głosowania Sesji Rady Gminy Gzy w dniu 28 grudnia 2018r.

Uchwała Nr III/20/2018
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/19/2018
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/18/2018
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/17/2018
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Gzy

Uchwała Nr III/16/2018
w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców

Uchwała Nr III/15/2018
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 rok

Uchwała Nr III/14/2018
Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2019

Uzasadnienie Uchwały Budżetowej


Uchwała Nr III/13/2018
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr III/12/2018
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018. 

Uchwała Nr III/11/2018
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.Uchwały II Sesji z dnia 5 grudnia 2018r.

Wyniki głosowania

Uchwała Nr II/10/2018
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr II/9/2018
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy

Uchwała Nr II/8/2018
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie
gminy na 2019 rok

Uchwała Nr II/7/2018
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Uchwała Nr II/6/2018
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
 

Uchwały I Sesji Nowej Kadencji Rady Gminy Gzy  z dnia 22 listopada 2018r.


Uchwała Nr I/5/2018
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr I/4/2018
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

Uchwała Nr I/3/2018
w sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Gzy

Uchwała Nr I/2/2018
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 
Uchwała Nr I/1/2018
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady GminyUchwały XXXIX Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 6 listopada 2018r.

Uchwała Nr XXXIX/194/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.


Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 17 października 2018r.Uchwała Nr XXXVIII/193/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/192/2018
w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody, obowiązującego na terenie gminy Gzy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XXXVIII/191/2018
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania

Uchwała Nr XXXVIII/190/2018
w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, a także określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie gminy Gzy.

Uchwała Nr XXXVIII/189/2018
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Gzy

Uchwała Nr XXXVIII/188/2018
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVIII/187/2018
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.


Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 13 września 2018r.  

 

Uchwała Nr XXXVII/186/2018  
w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVII/185/2018 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/184/2018 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2018r.

Uchwała Nr XXXVI/183/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy

Uchwała Nr XXXVI/182/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXVI/181/2018
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018

Uchwała Nr XXXVI/180/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwała Nr XXXVI/179/2018
w sprawie emisji obligacjiUchwały XXXV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 28 maja 2018r.

Uchwała Nr XXXV/178/2018
w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy

Uchwała Nr XXXV/177/2018
w sprawie uchwałę w sprawie podziału gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXV/176/2018
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XXXV/175/2018
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Uchwała Nr XXXV/174/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

Uchwała Nr XXXV/173/2018
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXV/172/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.


Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 23 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr XXXVI/171/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXVI/170/2018
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018

Uchwała Nr XXXVI/169/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 26 marca 2018r.

Uchwała Nr XXXIII/168/2018
w sprawie podziału Gminy Gzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXIII/168/2018
w sprawie podziału Gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wuborczym.

Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018r.

Uchwała Nr XXXIII/166/2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia Gminy Gzy  w 2018 roku.

Uchwała Nr XXXIII/165/2018
w sprawie określenia i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściceli nieruchomości zamieszkałej.

Uchwała Nr XXXIII/164/2018
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXXIII/163/2018
w sprawie zminan uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIII/162/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-27 11:44:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Lewińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-30 15:59:56
  • Liczba odsłon: 2452
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915101]

przewiń do góry