Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2006 roku (kadencja 2002-2006)rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 1/06 z dnia 3 stycznia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania archiwizacji i wyodrębnienia dokumentów niearchiwalnych


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 2/06 z dnia 11 stycznia 2006 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Gzy na rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 3/06 z dnia 12 stycznia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 4/06 z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2005


Zarządzenia Wójta Gminy Gzy Nr 5/06 z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gzy za rok 2005


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 6/06 z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie: utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Gzach


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 7/06 z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie: zniszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 i 23 października 2005 r.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 8/06 z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania archiwizacji i wyodrębnienia dokumentów niearchiwalnych z przeprowadzonych w dniu 25.09.2005r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 9/06 z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 10/06 z dnia 10 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2006.

    załączniki Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy Nr 10/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 11/06 z dnia 10 kwietnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 12/06 z dnia 10 kwietnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 13/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: informacji wykonania budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006r.

    załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy Nr 13/06

    załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy Nr 13/06

   

Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 14/06 z dnia 8 maja 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2006

    załączniki Nr1 i Nr2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy Nr 14/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 15/06 z dnia 8 maja 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2006

    załączniki Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy nr 15/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 16/06 z dnia 11 maja 2006 roku

w sprawie: zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 17/06 z dnia 11 maja 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 18/06 z dnia 23 maja 2006 roku

w sprawie: ustalenia dnia 26 maja dniem wolnym od pracy wolnym od pracy w celu umożliwienia godnego przeżycia wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 19/06 z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia protokółu


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 20/06 z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2006.

    załączniki Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 20/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 21/06 z dnia 31 maja 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 22/06 z dnia 5 czerwca 2006 roku

w sprawie: powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 23/06 z dnia 5 czerwca 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 24/06 z dnia 23 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2006

    Załączniki Nr 1 Nr 2, uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 24/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 25/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2006.

    Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 25/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 26/06 z dnia 10 lipca 2006 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w PG Gzy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 27/06 z dnia 10 lipca 2006 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w PSP Gzy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 28/06 z dnia 12 lipca 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

    Załączniki Nr 1 i Nr 2, uzasadnienie do zarządzenia 28/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 29/06 z dnia 12 lipca 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 30/06 z dnia 31 lipca 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 31/06 z dnia 4 sierpnia 2006 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 2006 roku


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 32/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2006

    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 32/06

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 32/06

    Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 32/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 33/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2006

    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 33/06

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 33/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 34/06 z dnia 7 września 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 35/06 z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gzy na rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 36/06 z dnia 18 września 2006 roku

w sprawie: powołania komisji ds. Wyceny samochodu cieżarowo-osobowego marki Nysa 522 Towos nr rej. WPU J916Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 37/06 z dnia 25 września 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 38/06 z dnia 2 października 2006 roku

w sprawie: powołania koordynatora gminnego


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 40/06 z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 41/06 z dnia 16 października 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 42/06 z dnia 17 października 2006 roku

w sprawie: powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 43/06 z dnia 18 października 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 44/06 z dnia 30 października 2006 roku

w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Gzy oraz Urzędu Gminy w Gzach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy 44/06


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 45/06 z dnia 30 października 2006 roku

w sprawie: ustalenia zasad procedury kontroli wydatków oraz wstępnej oceny celowości i sposobu wykorzystania wyników kontroli


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 46/06 z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2006 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 47/06 z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gzy na rok 2006


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 48/06 z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie: informacji wykonania budżetu Gminy Gzy za okres od początku roku do dnia 30 września 2006r.


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 49/06 z dnia 3 listopada 2006 roku

w sprawie: refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 50/06 z dnia 8 listopada 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na 2006 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Gzy Nr 51/06 z dnia 14 listopada 2006 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2007.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-21 13:21:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 10:17:28
  • Liczba odsłon: 1610
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915160]

przewiń do góry