Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/154/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie: regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania
dodatków wynikających ze stosunku pracy, innych składników wynagrodzenia oraz
nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Gzy.

UCHWAŁA Nr XXIX/155/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 marca 2006 roku.

w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy.

UCHWAŁA Nr XXIX/156/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/157/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 marca 2006 roku.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie
gminy Gzy.

UCHWAŁA Nr XXIX/158/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 marca 2006 roku.
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy.

UCHWAŁA Nr XXIX/159/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 marca 2006 roku.
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi.


Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Gzy z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXX/160/06
RADY GMINY GZY z dnia 27 kwietnia 2006 roku.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy.

UCHWAŁA Nr XXX/161/06
RADY GMINY GZY z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/162/06
RADY GMINY GZY z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy.

UCHWAŁA Nr XXX/163/06
RADY GMINY GZY z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
w sprawie: zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy.

UCHWAŁA Nr XXX/164/06
RADY GMINY GZY z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2004 – 2011.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy


 

Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2006 rokuUCHWAŁA Nr XXXI/165/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/166/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr XXXI/167/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr XXXI/168/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego

UCHWAŁA Nr XXXI/169/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku

UCHWAŁA Nr XXXI/170/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gniny Gzy

UCHWAŁA Nr XXXI/171/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzena i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach

UCHWAŁA Nr XXXI/172/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.
Uchylona

UCHWAŁA Nr XXXI/173/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Gzach

UCHWAŁA Nr XXXI/174/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach

UCHWAŁA Nr XXXI/175/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach

UCHWAŁA Nr XXXI/176/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.

w sprawie: wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

UCHWAŁA Nr XXXI/177/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.
w sprawie: przystąpienia do realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy

UCHWAŁA Nr XXXI/178/06
RADY GMINY GZY z dnia 30 czerwca 2006 roku.
w sprawie: przejęcia darowizny

 

Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXXII/179/06
RADY GMINY GZY z dnia 31 sierpnia 2006 roku.

w sprawie: zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy

UCHWAŁA Nr XXXII/180/06
RADY GMINY GZY z dnia 31 sierpnia 2006 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXII/181/06
RADY GMINY GZY z dnia 31 sierpnia 2006 roku.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr XXXII/182/06
RADY GMINY GZY z dnia 31 sierpnia 2006 roku.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Gzy z dnia 25 października 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/183/06
RADY GMINY GZY z dnia 25 października 2006 roku.

w sprawie: zatwierdzenia "koncepcji projektowej, technoczno-technologicznej, sanitacji gminy Gzy

UCHWAŁA Nr XXXIII/184/06
RADY GMINY GZY z dnia 25 paźdzernika 2006 roku.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Pułtusk

UCHWAŁA Nr XXXIII/185/06
RADY GMINY GZY z dnia 25 paźdzernika 2006 roku.
w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXXIII/186/06
RADY GMINY GZY z dnia 25 paźdzernika 2006 roku.

w sprawie: procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółwości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej

UCHWAŁA Nr XXXIII/187/06
RADY GMINY GZY z dnia 25 paźdzernika 2006 roku. 
zmieniająca uchwały w sprawie: ustalania najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Gzy i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w GzachUchwały Rady Gminy Gzy z V kadencji (2006-20010)

Uchwały z I sesji Rady Gminy Gzy z dnia 27 listopada 2006 roku

UCHWAŁA Nr I/1/06
RADY GMINY GZY z dnia 27 listopada 2006 roku.

w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

UCHWAŁA Nr I/2/06
RADY GMINY GZY z dnia 27 listopada 2006 roku.
w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy

UCHWAŁA Nr I/3/06
RADY GMINY GZY z dnia 27 listopada 2006 roku.

w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji gminy Gzy


Uchwały z III sesji Rady Gminy Gzy z dnia 12 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA Nr III/4/06
RADY GMINY GZY z dnia 12 grudnia 2006 roku.

w sprawie: obniżena ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA Nr III/5/06
RADY GMINY GZY z dnia 12 grudnia 2006 roku.

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr III/6/06
RADY GMINY GZY z dnia 12 grudnia 2006 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr III/7/06
RADY GMINY GZY z dnia 12 grudnia 2006 roku.

w sprawie: powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy Gzy wykonania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Gzy

UCHWAŁA Nr III/8/06
RADY GMINY GZY z dnia 12 grudnia roku.
w sprawie: zarządzenia wyborów  do organów samorządu mieszkańców
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jusiński Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-02 12:26:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-15 12:21:33
  • Liczba odsłon: 2101
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912229]

przewiń do góry