Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 2014 rok


Zarządzenie nr 63 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 grudnia  2014 roku

w sprawie  zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 grudnia  2014 roku

w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Zarządzenie nr 60 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 grudnia  2014 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie nr 59 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 grudnia  2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Zarządzenie nr 58 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 grudnia  2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Zarządzenie nr 55 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2015 rok.


Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy Gzy z dnia 6 listopada 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy


Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy Gzy z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 października 2014 roku

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gzy dla samorządowej instytucji kultury


Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gzy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.


Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gzy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.


Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 października 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2014


Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługo informatycznej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.


Zarządzenie nr 4 5 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok


Zarządzenie nr 4 4 Wójta Gminy Gzy z dnia 22 września 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok


Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy Gzy z dnia 22 września 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 września 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Gzy z dnia 17 września 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok


Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Gzy


Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Gminy Gzy.


Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok


Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim.


Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Gzy z dnia 04 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gzy


Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Gzy z dnia 04 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2014 roku


Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 lipca 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok


Zarządzenie nr 30 Wójta Gminy Gzy z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenie Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gzy


Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok


Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy Gzy


Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok


Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji prztargowej w Urzędzie Gminy Gzy


Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gzy


Zarządzenie nr 17 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego


Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Gminy Gzy.


Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie zmian uchwału budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok


Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Gzy z dnia 05 maja 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku


Zarządzenie nr 13 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok.


Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji sprzętu elektronicznego


Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok.


Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 marca 2014 roku (cz. I)

Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 marca 2014 roku (cz. II)

Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 marca 2014 roku (cz. III)

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013.


Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 marca 2014 roku   

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2013 rok.


Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Gzy z dnia 4 marca 2014 roku   

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscypłinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.


Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 lutego 2014 roku  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok.


Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 lutego 2014 roku  

w sprawie: powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach.


Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Gzy z dnia 6 lutego 2014 roku  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok.


Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 stycznia 2014 roku  

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok.


Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 stycznia 2014 roku  

w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014-----------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 2013 rok

--

Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie: powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”


Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie: powołania komisji ds. likwidacji sprzętu elektronicznego


Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013


Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Gzy z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego


Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Gzy z dnia 13 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013


Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013


Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie: powołania komisji stypendialnej


Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 45 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2014

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3-9

Załącznik Nr 10 z uzasadnieniem do Zarządzenia


Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Gzy z dnia 4 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie:zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Gminy Gzy


Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Gzy z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok.


Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok.


Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok.


Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 września 2013 roku

w sprawie: realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.


Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok.


Zarządzenie nr 30 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym.


Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2013 roku


Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok.


Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok


Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Gzy z dnia 9 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Gzy z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach


Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy Gzy z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Gzy z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej


Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Gzy z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok


Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 17 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Gzy z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 13 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Gzy z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Gzy.


Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 maja 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok.


Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Gzy z dnia 6 maja 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok.


Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012


Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Gzy z dnia 8 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2012 rok


Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 marca 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok


Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok


Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Gzy z dnia 8 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013


Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

 

Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 2012 rok

--

Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy


Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.


Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie inwentaryzacji okresowej.


Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.


Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gzy.


Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.


Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.


Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2013 rok


Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy Gzy z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie.

 

Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Gzy z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Gzy z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Gzy z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

 

Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Gzy z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

 

Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Gzy z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Gzy z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom -szkoła -dom.

 

Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa.

 

Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Gzy z dnia 9 września 2012 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach.

 

Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetwej Gminy Gzy na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegy wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania plany finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2012 roku. 

 

Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

 

Zarządzenie nr 30 Wójta Gminy Gzy z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim.

 

Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach

 

Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie aktualizacji wprowadzonych zasad (polityki) rachunkowości.

 

Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy.

 

Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy Gzy z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny przydatności do celów praktycznych i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia protokołu.

 

Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie powołania komisji ds. wyceny samochodu specjalnego -pożarniczego STAR A26 nr rej. WPU 07065

 

Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Gzy oraz regulaminu jej działania.

 

Zarządzenie nr 17 Wójta Gminy Gzy z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Gzy z dnia 01 września 2011r.

 

Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Gzy za 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 13 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.

 

Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków Obywateli.

 

Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 

Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.


Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2011 rok


Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Gzy z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.


Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Gzy z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.


Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.


Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012


Zarządzenia Wójta Gminy Gzy 2011 rok

--

Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2011r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.


Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 grudnia 2011r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.


Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 listopada 2011r. 

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.


Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 listopada 2011r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.


Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 listopada 2011r. 

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok


Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 listopada 2011r. 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim


Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.


Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 września 2011r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w kasie Urzędu Gminy.


Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 września 2011r.

w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.

 

Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 września 2011r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 września 2011r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 września 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Gzy z dnia 12 września 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Gzy z dnia 1 września 2011r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gzy oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gzy

 

Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Gzy z dnia 1 września 2011r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gzy

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Gzy z dnia 1 września 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


Zarządzenie Nr 31 Wóta Gminy Gzy z dnia 19 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 30 Wóta Gminy Gzy z dnia 19 sierpnia 2011r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżtowym 2011.

 

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Gzy z dnia 10 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania plany finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2011 roku. (wraz z Załącznikiem Nr 1).

Tabela Nr 1, Tabela Nr 2, Tabela Nr 3, Tabela Nr 4

Tabela Nr 5, Tabela Nr 6, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3


 

Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2020.


Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.


Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 lipca 2011r.

w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. B z lat 2003-2004

 

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Gzy z dnia 19 lipca 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Gzy z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Gminy Gzy

 

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Gzy z dnia 1 lipca 2011r.

w sprawie powołania Komisji ds. rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grochach-Serwatkach

 

Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok


Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego


Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Gzy z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny przydatności do celów praktycznych i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia protokołu

 

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 maja 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Gzy z dnia 11 maja 2011r.

w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów do organów samorządy terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.

 

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Gzy z dnia 8 kwietnia 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Gzy z dnia 7 kwietnia 2011r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania archiwizacji i wyodrębnienia dokumentów niearchiwalnych z przeprowadzonych w dniu 21.11.2010r. wybrów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania finansowego Gminy oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.

Załącznik Nr 1 - część opisowa

Załącznik Nr 1 - tabela nr 1

Załącznik Nr 1 - tabela nr 2

Załącznik Nr 1 - tabela nr 3

Załącznik Nr 1 - tabela nr 4

Załącznik Nr 1 - tabela nr 5

Załącznik Nr 1 - tabela nr 6

Załącznik Nr 1 - tabela nr 7

Załącznik Nr 1 - tabela nr 8

Załącznik Nr 1 - tabela nr 9

Załącznik Nr 1 - tabela nr 10

Załącznik Nr 1 - tabela nr 11

Załącznik Nr 1 - tabela nr 12

Załącznik Nr 1 - tabela nr 13

Załącznik Nr 1 - tabela nr 14

Załącznik Nr 1 - tabela nr 15

Załącznik Nr 1 - tabela nr 16

Załącznik Nr 1 - tabela nr 17

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Gzy z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2010 rok.

 

Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej  w Urzędzie Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Gzy z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 lutego 2011r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Gzy.

 

Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Gzy z dnia 4 stycznia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-12 12:15:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-15 09:19:48
  • Liczba odsłon: 3082
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915270]

przewiń do góry