Realizacja projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” współfinansowanego

z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

            We wrześniu pięcioro uczestników projektu systemowego pt. „Przyszłość zależy od Ciebie” ukończyło kurs prawa jazdy kat. B. w Ośrodku Szkolenia Kierowców Zakładu Doskonalenia  Zawodowego w Ciechanowie. 30 września 2009 uczestnicy projektu przystąpili do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego. Wszyscy otrzymali wynik pozytywny, co upoważnia do złożenia egzaminu państwowego.

 

            Od 4 listopada 2009 dwie uczestniczki projektu będą brały udział w szkoleniu zawodowym „Opiekun osób starszych i dzieci”. Szkolenie zrealizuje Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu wystawione zgodnie z przepisami oświatowymi.

 

Realizacja projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” współfinansowanego

z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

            W miesiącach V, VI, VII 2009r. realizowane były działania w ramach instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej obejmujących:

1)     warsztaty doskonalenia umiejętności społecznej, na które składały się m.in. warsztaty z asertywności i komunikacji społecznej,

2)     warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania CV i listu motywacyjnego, autoprezentacji podczas rozmowy o pracę oraz określenie własnych predyspozycji zawodowych,

3)     szkolenia z obsługi komputera i urządzeń biurowych; wykorzystanie informacji zawartych w internecie przy wchodzeniu na rynek pracy.

W trakcie projektu były przeprowadzane ankiety ewaluacyjne początkowe oraz końcowe, z których wynika, że każdy z uczestników projektu istotnie zwiększył poziom swojej wiedzy i kompetencji z zakresu tematyki poruszanej w czasie warsztatów i szkoleń.

Beneficjenci Ostateczni pozytywnie wypowiadali się na temat zajęć aktywizujących prowadzonych przez osoby szkolące, zauważyli, że zdobyli niezbędne umiejętności, np. pisanie CV i listu motywacyjnego. Nauczyli się skutecznie poruszać na rynku pracy i pracować w zespole. Posiedli umiejętność dobrego zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej; już na tym etapie stwierdzili, że udział w projekcie przyniósł im wiele korzyści.

            W lipcu rozpoczęły się szkolenia zawodowe uczestników projektu. Pięć osób rozpoczęło kurs prawa jazdy kategorii B w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie. 

Od sierpnia jedna osoba uczestnicząca w projekcie rozpoczęła trzymiesięczny kurs „Samodzielne prowadzenie księgowości z praktyczną znajomością technik komputerowych”.

We wrześniu planowane jest rozpoczęcie kursu „Opiekun osób starszych”, w którym będą uczestniczyły 3 osoby objęte projektem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


"Przyszłość zależy od Ciebie" 
Program realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w GzachGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach przystępuje do realizacji programu "Przyszłość zależy od Ciebie". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałnie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". 

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do życia społecznego i zawodowego osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z pomocy społecznej. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2009 do 31.12.2009.

Beneficjentami projektu będzie grupa 8 osób z terenu gminy Gzy. W ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych osoby podniosą swoje kwalifikacje na kursach zawodowych. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje poradnictwo indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy.


BIURO PROJEKTU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach
06-126 Gzy, Gzy 8
tel. 0-23 691 31 91 
e-mail: gopsgzy@wp.pl  


 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-23 12:15:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-29 13:30:26
  • Liczba odsłon: 1815
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915111]

przewiń do góry