Uchwały IV sesji Rady Gminy Gzy z dnia 15 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr IV/9/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Gzy

 

Uchwała Nr IV/10/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zasad wypłacania diet radnym

 

Uchwała Nr IV/11/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gzy

 

Uchwała Nr IV/12/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

 

Uchwała Nr IV/13/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: współpracy z organizacjami pożytku publicznego

 

Uchwała Nr IV/14/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na 2007 rok

Załączniki do uchwały IV/14/07 (archiwum ZIP)

 

Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2007 rok

 

Uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komiji Rady Gminy Gzy na 2007 rokUchwały V Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 5 marca 2007 roku


Uchwała Nr V/17/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego  nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy


Uchwała Nr V/18/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: wyboru Przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku


Uchwały VI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 31 marca 2007 roku


Uchwała Nr VI/19/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków wynikających ze stosunku pracy, innych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy


Uchwała Nr VI/20/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych


Uchwała Nr VI/21/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok


Uchwała Nr VI/22/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: sprzedaży nieruchomości


Uchwała Nr VI/23/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990 r.

 

Uchwała Nr VI/24/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990 r.

   
    Uchwały VII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 26 kwietnia 2007 roku

    Uchwała Nr VII/25/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gzy.

    Uchwała Nr VII/26/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi          Gminy Gzy

    Uchwała Nr VII/27/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gzy

Uchwała Nr VII/28/07 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2007

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Gzy
w sprawie: zabezpieczenia w formie "WEKSLA IN BLANCO"

Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Gzy
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gzy


Uchwały VIII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 1 sierpnia 2007 roku


Uchwała Nr VIII/31/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2007

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2

    Załącznik Nr 3

    Załącznik Nr 4

    Załącznik Nr 5

    Załącznik Nr 6


Uchwała Nr VIII/32/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2007

    Załącznik Nr 1


Uchwała Nr VIII/33/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007

    Załącznik Nr 1


Uchwała Nr VIII/34/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007

    Załącznik Nr 1


Uchwała Nr VIII/35/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą  "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"


Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: Regulaminu urzymania czystości i porządku na rerenie gminy Gzy


Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2010

    Załącznik Nr 1  
  
 Uchwały IX Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2007 roku

  

Uchwała Nr IX/38/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zmian w budżecie gminy Gzy na rok 2007

    Załącznik Nr 1

    Załącznik Nr 2

  

Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr VIII/34/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007Uchwały X Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 12 września 2007 roku


Uchwała Nr X/40/07 Rady Gminy Gzy

w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

   


   Uchwały XI Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2007 roku
   
    Uchwała Nr XI/41/07 Rady Gminy Gzy
    zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/186/06 Rady Gminy Gzy z dnia 25 października 2006 roku: w sprawie: procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej.

    Uchwała Nr XI/42/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2007
          Załącznik Nr 1
          Załącznik Nr 2
          Załącznik Nr 3
          Załącznik Nr 4
          Załącznik Nr 5

    Uchwała Nr XI/43/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok.

    Uchwała Nr XI/44/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

    Uchwała Nr XI/45/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

    Uchwała Nr XI/46/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

    Uchwała Nr XI/47/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

    Uchwała Nr XI/48/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy

    Uchwała Nr XI/49/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach

    Uchwała Nr XI/50/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy na 2008 rok
       Załącznik Nr 1

    Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Gzy na 2008 rok
       Załącznik Nr 1
       Załącznik Nr 2
       Załącznik Nr 3
   
    Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r.

    Uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Gzy
    w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r.

    Uchwały XII Sesji Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2007 roku

    Uchwała Nr XII/54/07 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2007

    w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.


    Uchwała Nr XII/55/07 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2007 roku

    w sprawie: programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.


    Uchwała Nr XII/56/07 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2007 roku

    w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Gzy na rok 2008.

       Załącznik Nr 1

       Załącznik Nr 2

       Załącznik Nr 3

       Załącznik Nr 4

       Załącznik Nr 5

       Załącznik Nr 6

       Załącznik Nr 7

       Załącznik Nr 8


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 15:39:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-20 12:57:59
  • Liczba odsłon: 2065
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912180]

przewiń do góry