Uchwały Rady Gminy Gzy podjęte w 2012 roku

--

Uchwała Nr XXII/98/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy


Uchwała Nr XXII/97/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy


Uchwała Nr XXII/96/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. 

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy


Uchwała Nr XXII/95/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy


Uchwała Nr XXII/94/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej


Uchwała Nr XXII/93/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXII/92/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013

Nr XXII/91/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.


Uchwała Nr XXII/90/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Uchwała Nr XXII/89/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy


Uchwała Nr XXII/88/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012.


Uchwała Nr XXI/87/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012.


Uchwała Nr XXI/86/12 Rady Gminy Gzy z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Gzach

 

Uchwała Nr XX/85/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Gzach

 

Uchwała Nr XX/84/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie podziału gminy Gzy na stale obwody glosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Uchwała Nr XX/83/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XX/82/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr XX/81/12 Rady Gminy Gzy z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012.

 

Uchwała Nr XIX/80/12 Rady Gminy Gzy z dnia 25 września 2012r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego.

 

Uchwała Nr XIX/79/12 Rady Gminy Gzy z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012

 

Uchwała Nr XIX/78/12 Rady Gminy Gzy z dnia 25 września 2012r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

Uchwała Nr XVIII/77/12 Rady Gminy Gzy z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Gzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Uchwała Nr XVIII/76/12 Rady Gminy Gzy z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012.

 

Uchwała Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Gzy z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez osoby prawne i fIzyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 

Uchwała Nr XVII/74/12 Rady Gminy Gzy z dnia 12 lipca 2012r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2012.

 

Uchwała Nr XVII/73/12 Rady Gminy Gzy z dnia 12 lipca 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr XVII/72/12 Rady Gminy Gzy z dnia 12 lipca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XVI/71/12 Rady Gminy Gzy z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy na lata 2012-2032".

 

Uchwała Nr XVI/70/12 Rady Gminy Gzy z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

 

Uchwała Nr XVI/69/12 Rady Gminy Gzy z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

Uchwała Nr XV/68/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania

 

Uchwała Nr XV/67/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012.

 

Uchwała Nr XV/66/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XV/65/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkołach podstawowych

 

Uchwała Nr XV/64/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 

Uchwała Nr XV/63/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach

 

Uchwała Nr XIV/62/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2012.

 

Uchwała Nr XIV/61/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy.

 

Uchwała Nr XIV/60/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

 

Uchwała Nr XIV/59/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy 

 

Uchwała Nr XIV/58/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XIV/57/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie nabycia nieruchomości w trybie szczególnym

 

Uchwała Nr XIV/56/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie nabycia nieruchomości

 

Uchwała Nr XIII/55/12 Rady Gminy Gzy z dnia 8 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-28 10:15:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 14:35:47
  • Liczba odsłon: 2396
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915104]

przewiń do góry