o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 120/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Gzy
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie   z dnia 5 listopada 2018 r.
uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiegoPOSTANOWIENIE Nr 64/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Gzach

POSTANOWIENIE Nr 63/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Gzach.

Informacje obwodowych komisji wyborczych w Gzach, w Przewodowie Poduchownym, w Szyszkach Włościańskich, w Ołdakach Stefanowie, w Tąsewach o składach osobowych komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz komisji ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 56/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 6 października 2018 r. w sprawie zmian w postanowieniu Nr 47/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gzy
POSTANOWIENIE Nr 50/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 października 2018 r . w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
POSTANOWIENIE Nr49 /2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gzy

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gzy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Gzy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 1 października 2018 r.   o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gzy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 21 października2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 27 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gzy z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:


Uchwała nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 12 września 2018r . w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach

Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin. rad powiatów,sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw' i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gzy - wykaz miejsc przeznaczonych bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego wraz ze wzorem formularza zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.
Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gzy w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radych wybieranych w każdym okręgu wyborczym a także o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-20 08:40:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-07 10:01:25
  • Liczba odsłon: 5497
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915136]

przewiń do góry