Uchwała nr 3.j./190/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała nr 3.l./200/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała nr 3.h./312/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie wydania wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

Uchwała nr 3.c./315/2022  SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała nr 3.d./249/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 20 września 2022 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

Uchwała Nr 3.f.1/189/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy

Uchwała Nr 3.e./53/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała nr 3.l./230/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała nr 3.j./232/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Uchwała nr 3.h./148/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wydania wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

Uchwała nr3.c./153/2021  SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała nr 3.d./52/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 1 września 2021r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 3.f./135/2021   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy

Uchwała Nr 3.e./144/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała nr 3.l./163/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała nr 3.j./156/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała nr Ci.336.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała nr Ci.335.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

Uchwała Nr Ci.226.2020   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 15 września 2020 roku wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała Nr Ci.142.2020   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy

 

Uchwała Nr Ci.87.2020       SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE               z dnia 15 kwietnia 2020 roku   w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

 

Uchwała Nr Ci.36.2020                 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 17 stycznia 2020 roku  w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Nr Ci.384.2019         SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 14 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwalę nr Ci.280.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Uchwała Nr Ci.280.2019     SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr Ci.279.2019     SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 

Uchwała Nr Ci.215.2019   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 27 sierpnia 2019 roku wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

 

Uchwała Nr Ci.154.2019   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 8 maja 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy

 

Uchwała nr Ci.123.2019  SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

 

Uchwała nr Ci.338.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Uchwała nr Ci.337.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

 

Uchwała nr Ci.285.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 14 września 2018r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

 

Uchwała nr Ci.227.2018   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

 

Uchwała nr Ci.219.2018   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

 

Uchwała nr Ci.178.2018   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy

 

Uchwała nr Ci.74.2018   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

 

Uchwała nr Ci.73.2018   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała nr Ci.354.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu 

 

Uchwała nr Ci.353.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 

Uchwała nr Ci.305.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 19 września 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych 

 

 

Uchwała nr Ci.278.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 05 września 2017 roku wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminu Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

 

 

Uchwała nr Ci.188.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 05 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy.

 

 

Uchwała nr Ci.254.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Uchwała nr Ci.59.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej 

 

Uchwała nr Ci.58.2017   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała nr Ci.371.2016   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 

Uchwała nr Ci.372.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

 

Uchwała nr Ci.171.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy.

 

Uchwała nr Ci.147.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała nr 27.263.2015  KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części dotyczącej Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchwała nr 27.262.2015  KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części dotyczącej Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.

 

Uchwała nr Ci.318.2015  SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

 

Uchwała nr Ci.317.2015  SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 

Uchwała nr Ci.229.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 03 września 2015r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku

 

Uchwała nr Ci.96.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu 2014 rok

 

Uchwała nr Ci.64.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

 

Uchwała nr Ci.336.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

 

Uchwała nr Ci.335.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 

Uchwała nr Ci.238.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 25 sierpnia 2014r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku

 

Uchwała Nr Ci.40.2014   SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 15 stycznia 2014r. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Nr Ci.325.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały
budżetowej na 2014 rok

 

Uchwała Nr Ci.299.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE
z dnia 12 listopada 2013r. wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Gzy.

 

Uchwała Nr Ci.230.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE

z dnia 28 sierpnia 2013r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

 

 

 

Uchwała Nr Ci.100.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE
z dnia 12 kwietnia 2013r. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

 

Uchwała Nr Ci.37.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE
z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Nr Ci.368.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 

Uchwała Nr Ci.367.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

 

Uchwała Nr Ci.230.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Gzy

 

Uchwała Nr Ci.138.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok

 

Uchwała Nr Ci.11.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Nr Ci.402.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała Nr 270/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2011 roku wyrażanjąca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Gzy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Uchwała Nr 262/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Wójt Gminy Gzy.

Uchwała Nr 205/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gzy z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gzy.

Uchwała Nr 142/C/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr 381/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010r.

Uchwała Nr 380/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010r.

Uchwała Nr 200/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2010r.

Uchwała Nr 199/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2010r.

Uchwała Nr 90/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr 316/C/2009  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009r. 

Uchwała Nr 180/C/2009   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2009r.

Uchwała Nr 34/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2009r.

Uchwała Nr 288/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2008r.

Uchwała Nr 17/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20.03.2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-21 09:35:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Załęcka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 14:48:19
  • Liczba odsłon: 2040
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915250]

przewiń do góry