Informacja dotycząca zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.    (wersja elektroniczna wniosku).

Informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie pułtuskim w 2023 r. 

Informacja Wojskowego Koła Łowieckiego nr 101 "NEMROD" o polowaniu zbiorowym, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2023 roku.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprasza osoby utrzymujące drób na szkolenie w dniu 24.01.2023 r o godz. 11:00.

Informacja Koła Łowieckiego nr 101 "NEMROD", w sprawie polowania zbiorowego w dniach 17-18 grudnia 2022r.

Plan polowań zbiorowych koła łowieckiego MEWA w Pułtusku w sezonie 2022/2023 w obwodzie łowieckim nr 168.

 

Informacja Szczegółowy plan operacyjny zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gm.Gzy w sezonie 2021/2022.

Informacja Wójta Gminy Gzy o wykonaniu w całości decyzji nr ZSPU.440.163.2018.AŻ.I/20130 z dnia 14 listopada 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca os 1 stycznia 2019r.

 

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST

 Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiono informacje dotyczące:

 

 1. aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy, dokonywanej na podstawie art. 78c ust. 3 ustawy;
 2. statystycznej liczby dzieci, uczniów o której mowa w art. 78c ustawy.
 
Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji, obowiązująca od 1 listopada 2017 r. 

 

 
 

Lp.

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji miesięcznej na 1 ucznia (zł)

Statystyczna liczba dzieci/uczniów szkół danego typu i rodzaju ogółem według SIO na 30.09.2017r.

 
   
 

1

szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny - dotyczy oddziału przedszkolnego

260,87

109

 
 

2

szkoły podstawowe

880,23

 

239

 

Wyjaśnienie:

Podstawowe kwoty dotacji określone zostały w oparciu o:

 

 • wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie przez Gminę Gzy szkół, ujęte w budżecie Gminy Gzy na rok 2017 aktualne na dzień 31 września  2017r.,
 • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych  zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Gzy na rok 2017, 
 • statystyczną liczbę dzieci/uczniów wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017r.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST

 Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiono informacje dotyczące:

 

 1. aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy, dokonywanej na podstawie art. 78c ust. 3 ustawy;
 2. statystycznej liczby dzieci, uczniów o której mowa w art. 78c ustawy.
 
Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji, obowiązująca od 1 kwietnia 2017 r. 
 

 

 

Lp.

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji miesięcznej na 1 ucznia (zł)

Statystyczna liczba dzieci/uczniów szkół danego typu i rodzaju ogółem według SIO na 30.09.2016r.

 
   
 

1

szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny - dotyczy oddziału przedszkolnego

234,58

99

 
 

2

szkoły podstawowe

880,23

210

 

 

Wyjaśnienie:

Podstawowe kwoty dotacji określone zostały w oparciu o:

 

 • wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie przez Gminę Gzy szkół, ujęte w budżecie Gminy Gzy na rok 2017 aktualne na dzień 31 marca  2017r.,
 • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych  zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Gzy na rok 2017, 
 • statystyczną liczbę dzieci/uczniów wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016r.
 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jusiński Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-13 13:31:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Koletta Krawczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-07 14:45:32
 • Liczba odsłon: 13449
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1915257]

przewiń do góry