--

Uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzy


Uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gzy


Uchwała Nr XII/52/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011 roku

zmieniająca Statut Sołectwa Żebry-Falbogi


Uchwała Nr XII/51/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011.

 

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2012 z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

Uchwała Nr XII/49/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

Uchwała Nr XII/48/11 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ProfIlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gzy na 2012 rok

 

Uchwała Nr XI/47/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXJ159/10 Rady Gminy Gzy z dnia 03 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010.

 

Uchwała Nr XI/46/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała Nr XI/45/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr XI/44/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wzorów informacji i formularzy podatkowych

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Uchwała Nr XI/43/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XI/42/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XI/41/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy na 2012 rok

 

Uchwała Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy.

 

Uchwała Nr IX/39/11 Rady Gminy Gzy z dnia 3 października 2011 roku  wraz z Załącznikiem Nr 1  i Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały

 

Uchwała Nr IX/38/11 Rady Gminy Gzy z dnia 3 października 2011 roku

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pułtusku

 

Uchwała Nr IX/37/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermonowego w roku budżetowym 2008

 

Uchwała Nr IX/36/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

Uchwała Nr IX/35/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

Uchwała Nr IX/34/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011

 

Uchwała Nr IX/33/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr IX/32/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr IX/31/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr IX/30/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegłółowych warunóków jego funkcjonowania

 

Uchwała Nr IX/29/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 

Uchwała Nr IX/28/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do sądu powszechnego

 

Uchwała Nr VIII/27/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Uchwała Nr VIII/26/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gzy

 

Uchwała Nr VIII/25/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Gzy na rok 2011.

Załącznik cz. 1

Załącznik cz. 2

 

Uchwała Nr VIII/24/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2020

Załącznik 1,2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Uchwała Nr VIII/23/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

Uchwała Nr VIII/22/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

Uchwała Nr VI/21/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała Nr VI/20/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 lutego 2011 roku

w sprawie: nabycia nieruchomości

 

Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie:  przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.

 

Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie:  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gzy na 2011.

 

Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie:  wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 


Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011 roku

Uchylona na podstawie Orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
( Uchwała Nr 65/K/11 z dnia 1 marca 2011 )

w sprawie:  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2019.

Załączniki do Uchwały Nr IV/16/11

 

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2011.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/17/11

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/17/11

Informacja o przyjętych wskaźnikach finansowych

Część opisowa

 

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie:  zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Daź
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-15 09:48:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Daź
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 09:41:53
  • Liczba odsłon: 2429
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1912226]

przewiń do góry