Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
289 Zapytanie ofertowe na " Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2020/2021" Jacek Mroczkowski 2020-11-27
291 Zapytanie ofertowe na " Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2020/2021" wyłącznie dla tras odśnieżania nr III, V i VI. Jacek Mroczkowski 2020-11-24
290 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gzy w 2021 roku Marianna Permanicka 2020-11-23
288 Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową Marianna Permanicka 2020-11-09
287 Zapytanie ofertowe na ,, Demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gzy w 2020 r. - II etap'' Kamila Kurpiewska 2020-10-22
286 Zapytanie ofertowe na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy Jaszczak Klaudia 2020-10-13
284 Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 85 000 litrów do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Gzy Marianna Permanicka 2020-09-24
285 "Ocena stanu technicznego urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Gminy Gzy" w ramach zadania "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie Gminy Gzy", realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020" Marianna Permanicka 2020-09-15
280 Dowożenie uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021 Marianna Permanicka 2020-08-07
283 Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - zapytanie ofertowe Marianna Permanicka 2020-08-06
281 "Urządzenie siłowni zewnętrznej we wsi Stare Grochy"-zapytanie ofertowe Marianna Permanicka 2020-08-06
279 Dostawa frezu asfaltowego na drogi położone na terenie gminy Gzy Marianna Permanicka 2020-07-29
278 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 00+000 - 0+622 Marianna Permanicka 2020-07-16
273 Przebudowa drogi gminnej nr 340101W Grochy Imbrzyki- Mierzeniec Marianna Permanicka 2020-06-29
277 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn."Utwardzenie dróg emulsją asfaltową w gminie Gzy" Marianna Permanicka 2020-06-29
276 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad "Przebudową drogi gminnej nr 340101 Grochy Imbrzyki- Mierzeniec" Marianna Permanicka 2020-06-25
275 Remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową w Gminie Gzy- zapytanie ofertowe Marianna Permanicka 2020-06-23
274 Dostawa frezu asfaltowego na drogi położone na terenie gminy Gzy Marianna Permanicka 2020-06-18
272 „Dostawa materiałów do remontu dróg położonych na terenie Gminy Gzy” Marianna Permanicka 2020-06-03
271 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy- przygotowanie dokumentacji konkursowej” Marianna Permanicka 2020-03-16
270 Dowożenie uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2020-02-21
241 odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2020-01-28
268 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-12-30
269 zapytanie ofertowe na usługę "inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania przebudowa drogi gminnej 340111W Porzowo-Sulnikowo-Nowe Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo" Jaźwiński Wiesław 2019-12-20
264 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo gmina Gzy” Jaźwiński Wiesław 2019-12-09
267 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ODŚNIEŻANIE DRÓG - TRASY Nr II i VI Jaźwiński Wiesław 2019-12-06
265 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia publicznego na: ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GZY. Jaźwiński Wiesław 2019-11-28
266 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac geodezyjnych. Mossakowski Robert 2019-11-28
263 zapytanie ofertowe w sprawie dostawy wraz z montażem lamp solarnych fotowoltaicznych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-11-05
261 „Przebudowa drogi gminnej nr 340112W w miejscowości Żebry Wiatraki ” Jaźwiński Wiesław 2019-10-22
262 „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych” - II przetarg nieograniczony Jaźwiński Wiesław 2019-10-18
259 „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych” Jaźwiński Wiesław 2019-10-10
256 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac geodezyjnych. Mossakowski Robert 2019-09-10
252 zapytanie ofertowe na „Dostawę frezu asfaltowego wraz z robotami towarzyszącymi w celu remontu i naprawy dróg na terenie gminy Gzy.” postępowanie dot. zamówienia o wartości poniżej 30.000euro Jaźwiński Wiesław 2019-08-27
250 dostawa kruszywa (mieszanki żwiru) wraz z rozplantowaniem na wybranych drogach na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-08-14
249 potrójne utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem nawierzchni wybranych dróg w Gminie Gzy; zamówienie poniżej progu 30.000euro. Jaźwiński Wiesław 2019-08-14
247 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2019/2020 Jaźwiński Wiesław 2019-08-07
246 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Dostawę kruszywa (tłucznia naturalnego lub przekruszonego) wraz z usługą rozplantowania na wybranych drogach na terenie gminy Gzy” Jaźwiński Wiesław 2019-08-01
245 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY GZY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEZ OKRES 3 LAT” Jaźwiński Wiesław 2019-07-25
242 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-07-12
244 dostawa kruszywa (tłucznia naturalnego lub przekruszonego) wraz z rozplantowaniem na wybranych drogach gminnych na terenie gminy Gzy Jaźwiński Wiesław 2019-07-11
243 dostawa kruszywa(mieszanki żwiru) wraz z rozplantowaniem na wybranych drogach gminnych Jaźwiński Wiesław 2019-07-09
234 Sprzedaż działki nr ewid. 41/3 obręb Łady Krajęczyno, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-10-08
235 Sprzedaż działki nr ewid. 22/2 obręb Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-09-03
233 Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-08-10
232 Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej Madziar Ilona 2018-08-10
231 Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-08-03
230 Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej Madziar Ilona 2018-08-03
225 Sprzedaż działki nr ewid. 124/5 obręb Szyszki, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-06-29
224 Sprzedaż działki nr ewid. 41/3 obręb Łady Krajęczyno, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-06-29
223 Sprzedaż działki nr ewid. 22/2 obręb Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2018-06-29
221 Zapytanie ofertowe na „Adaptację dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włościańskim” Marcin Daź 2018-06-01
222 Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy Madziar Ilona 2018-05-18
203 Wykonanie remontu sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach Madziar Ilona 2017-07-31
188 Zapytanie ofertowe - Wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku przy Urzędzie Gminy Gzy Marcin Daź 2016-09-23
186 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kozłowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-09-12
181 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-09-08
187 Zapytanie ofertowe - "Zakup i montaż 22 ścianek oporowych na istniejących przepustach z rur PVC Ø 40 we wsi Przewodowo Poduchowne" Marcin Daź 2016-08-29
183 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 Madziar Ilona 2016-07-27
185 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Gzy i jednostek organizacyjnych" Marcin Daź 2016-07-22
177 Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy". Marcin Daź 2016-06-23
176 Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Gzy Marcin Daź 2016-06-14
175 Zapytanie ofertowe na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2016r.” Marcin Daź 2016-05-11
174 Gzy: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy GZY Marcin Daź 2016-04-25
173 Zapytanie ofertowe "Dostawa koksu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" Marcin Daź 2016-01-05
172 Zapytanie ofertowe na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2015/2016” Marcin Daź 2015-11-17
171 Gzy: Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Numer ogłoszenia: 264944-2015 Marcin Daź 2015-10-15
169 Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki Marcin Daź 2015-07-23
166 Zapytanie ofertowe na działanie pn. Projekt rewaloryzacji zabytkowej alei dojazdowej będącej częścią składową parku podworskiego w Ołdakach, gm. Gzy. Marcin Daź 2015-07-16
165 Zapytanie ofertowe na działania pn.: "Dostarczenie do Publicznej Szkoły Podstawowej wyposażenia, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych" Marcin Daź 2015-07-10
164 Zapytanie ofertowe na działania pn.: "Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim" Marcin Daź 2015-06-25
167 Zapytanie ofertowe na działanie pn.: "Wykonanie remontu łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" Marcin Daź 2015-06-23
163 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przydrożnych rowów oraz montaż przepustów Marcin Daź 2015-06-18
162 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2015r.” Marcin Daź 2015-05-18
161 Budowa budynku gospodarczego do obsługi urzędu gminy - roboty budowlane Marcin Daź 2015-04-28
160 Zapytanie ofertowe na "Budowę budynku gospodarczego" Madziar Ilona 2015-03-19
157 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kozłowo, gmina Gzy. Madziar Ilona 2014-12-24
152 "Budowa budynku gospodarczego" Madziar Ilona 2014-08-04
147 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pękowo, gmina Gzy Madziar Ilona 2014-07-24
148 Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych połozonych w obrębie Gzy, gm. Gzy Madziar Ilona 2014-07-24
144 Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych połozonych w obrębie Gzy, gm. Gzy Madziar Ilona 2014-06-11
143 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pękowo, gmina Gzy Madziar Ilona 2014-06-11
129 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Marcin Daź 2013-10-01
117 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2013r.” Marcin Daź 2013-04-12
114 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013 Administrator 2012-08-10
112 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Marcin Daź 2012-08-06
110 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GZY O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Kozłowo, gmina Gzy, stanowiącej własność Gminy Gzy. Marcin Daź 2012-07-27
106 DOSTAWA MIESZANKI ŻWIRU (POSPÓŁKI) WRAZ Z ROZPLANTOWANIEM RÓWNIARKĄ DLA POTRZEB REMONTU I NAPRAWY DRÓG NA TERENIE GMINY GZY Marcin Daź 2012-06-06
107 Zapytanie ofertowe - roboty ziemne Marcin Daź 2012-05-29
105 Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Daź 2012-05-10
104 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, gm. Gzy Administrator 2012-03-28
103 Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie Pękowo i obrębie Kozłowo, gmina Gzy, stanowiących własność Gminy Gzy. Marcin Daź 2011-12-21
98 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Pękowo i Kozłowo, gm. Gzy Administrator 2011-11-11
97 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu Marcin Daź 2011-11-07
96 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu Marcin Daź 2011-09-30
86 Dostarczenie oleju opałowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2010-09-27
81 DOWOŻENIE UCZNIÓW PRZEDSZKOLA, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM w ROKU SZKOLNYM 2010/2011 w Gminie Gzy. Marcin Daź 2010-07-29
80 Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno Marcin Daź 2010-07-27
75 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany Marcin Daź 2010-05-17
74 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy. Marcin Daź 2010-05-05
51 Dowożenie dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów do szkół z terenu Gminy Gzy w roku szkolnym 2007/2008 2007-08-10
50 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mierzeniec 2007-08-09
48 Modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 2007-06-28
47 przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Pańki - Szyszki 2007-06-28
49 Wyjaśnienie dla Wykonawców: Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Pańki - Szyszki 2007-06-13
41 Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty 2006-08-03
40 Dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gzy w roku szkolnym 2006/2007 2006-08-03
38 Przetarg nieograniczony na obsługę bankową 2006-07-17
37 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 2006-06-14
36 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Gzy 2006-06-14
35 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2006-06-07
34 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2006-06-05
33 WYMIANA OKIEN W BUDYNKU URZĘDU GMINY W GZACH 2006-05-18
32 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 2006-04-24
31 wykonanie adaptacji istniejącego budynku na świetlicę i bibliotekę na działce Nr 67/2, 62/2 w Gzach 2006-04-20
30 modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Kozłówka - Pękowo 2006-04-20
29 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2006-04-07
28 Wykonanie adaptacji istniejącego budynku na świetlicę i bibliotekę na działce Nr 67/2, 62/2 w Gzach 2006-02-20
27 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane GZY: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Osiek Górny - Grochy Imbrzyki 2005-11-24
26 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 2005-10-12
25 Dostarczenie opału dla szkół z terenu gminy Gzy 2005-10-05
24 Dostarczenie oleju opałowego lekkiego 2005-09-30
23 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 2005-08-30
22 Dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gzy w roku szkolnym 2005/2006 2005-07-22
21 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, Gzy: przebudowa drogi gminnej Słończewo - Dziarno 2005-07-21
18 Przetarg nieograniczony na wykonanie zabezpieczającego remontu dachu nad budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Gzach 2005-07-14
20 Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi gminnej we wsi Gotardy gm. Gzy" 2005-07-13
19 Przetarg nieograniczony na zakup pospółki z kruszywa naturalnego wraz z dostawą na drogi gminne 2005-07-04
17 Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gzy 2005-04-13
16 Dostarczenie oleju opałowego lekkiego dla PSP w Gzach 2004-12-15
15 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nioograniczonego "Dostarczenie opału dla szkół z terenu gminy Gzy" 2004-10-21
14 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót drogowych przy sali gimnastycznej w Gzach 2004-10-11
13 Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Włościańskie - Dziarno. 2004-08-19
12 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu gm.Gzy w roku szkolnym 2004/2005 2004-08-05
10 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym gimnazjum w Gzach 2004-06-02
9 Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Borza Nowe, Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy i Żebry Wiatraki. 2004-03-10
8 Przetarg nieograniczony w trybie uproszczonym o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie tutejszej gminy. 2003-09-25
7 Przetarg nieograniczony w trybie uproszczonym o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami. 2003-09-25
5 Zaproszenie do złożenia ofert na transport pospółki na drogi gminne. 2003-08-14
6 Przetarg nieograniczony na remont dachu na budynkach Urzędu Gminy Gzy 2003-08-14
4 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30 000 euro, publikacja 06.08.2003r. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 2003-08-07

[Liczba odsłon: 1512753]

przewiń do góry