Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
203 Wykonanie remontu sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach Madziar Ilona 2017-07-31
188 Zapytanie ofertowe - Wykonanie elewacji budynku gospodarczego i nawierzchni z kostki wokół budynku przy Urzędzie Gminy Gzy Marcin Daź 2016-09-23
186 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kozłowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-09-12
181 Sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Pękowo, gm. Gzy Madziar Ilona 2016-09-08
187 Zapytanie ofertowe - "Zakup i montaż 22 ścianek oporowych na istniejących przepustach z rur PVC Ø 40 we wsi Przewodowo Poduchowne" Marcin Daź 2016-08-29
183 Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych położonych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2016/2017 Marcin Daź 2016-07-27
185 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Gzy i jednostek organizacyjnych" Marcin Daź 2016-07-22
177 Zapytanie ofertowe na: "Wykonanie powierzchniowego potrójnego utwardzenia dróg gminnych emulsją i grysami na terenie gminy Gzy". Marcin Daź 2016-06-23
176 Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Gzy Marcin Daź 2016-06-14
175 Zapytanie ofertowe na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2016r.” Marcin Daź 2016-05-11
174 Gzy: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy GZY Marcin Daź 2016-04-25
173 Zapytanie ofertowe "Dostawa koksu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" Marcin Daź 2016-01-05
172 Zapytanie ofertowe na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Gzy w sezonie 2015/2016” Marcin Daź 2015-11-17
171 Gzy: Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Numer ogłoszenia: 264944-2015 Marcin Daź 2015-10-15
169 Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki Marcin Daź 2015-07-23
166 Zapytanie ofertowe na działanie pn. Projekt rewaloryzacji zabytkowej alei dojazdowej będącej częścią składową parku podworskiego w Ołdakach, gm. Gzy. Marcin Daź 2015-07-16
165 Zapytanie ofertowe na działania pn.: "Dostarczenie do Publicznej Szkoły Podstawowej wyposażenia, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych" Marcin Daź 2015-07-10
164 Zapytanie ofertowe na działania pn.: "Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim" Marcin Daź 2015-06-25
167 Zapytanie ofertowe na działanie pn.: "Wykonanie remontu łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" Marcin Daź 2015-06-23
163 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przydrożnych rowów oraz montaż przepustów Marcin Daź 2015-06-18
162 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2015r.” Marcin Daź 2015-05-18
161 Budowa budynku gospodarczego do obsługi urzędu gminy - roboty budowlane Marcin Daź 2015-04-28
160 Zapytanie ofertowe na "Budowę budynku gospodarczego" Marcin Daź 2015-03-19
157 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kozłowo, gmina Gzy. Madziar Ilona 2014-12-24
152 "Budowa budynku gospodarczego" Madziar Ilona 2014-08-04
147 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pękowo, gmina Gzy Madziar Ilona 2014-07-24
148 Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych połozonych w obrębie Gzy, gm. Gzy Madziar Ilona 2014-07-24
144 Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych połozonych w obrębie Gzy, gm. Gzy Madziar Ilona 2014-06-11
143 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pękowo, gmina Gzy Madziar Ilona 2014-06-11
129 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Marcin Daź 2013-10-01
117 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2013r.” Marcin Daź 2013-04-12
114 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2012/2013 Marcin Daź 2012-08-10
112 Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Marcin Daź 2012-08-06
110 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GZY O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Kozłowo, gmina Gzy, stanowiącej własność Gminy Gzy. Marcin Daź 2012-07-27
106 DOSTAWA MIESZANKI ŻWIRU (POSPÓŁKI) WRAZ Z ROZPLANTOWANIEM RÓWNIARKĄ DLA POTRZEB REMONTU I NAPRAWY DRÓG NA TERENIE GMINY GZY Marcin Daź 2012-06-06
107 Zapytanie ofertowe - roboty ziemne Marcin Daź 2012-05-29
105 Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Daź 2012-05-10
104 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, gm. Gzy Marcin Daź 2012-03-28
103 Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie Pękowo i obrębie Kozłowo, gmina Gzy, stanowiących własność Gminy Gzy. Marcin Daź 2011-12-21
98 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Pękowo i Kozłowo, gm. Gzy Marcin Daź 2011-11-11
97 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu Marcin Daź 2011-11-07
96 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu Marcin Daź 2011-09-30
86 Dostarczenie oleju opałowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach, Publicznego Gimnazjum w Gzach i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim Marcin Daź 2010-09-27
81 DOWOŻENIE UCZNIÓW PRZEDSZKOLA, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM w ROKU SZKOLNYM 2010/2011 w Gminie Gzy. Marcin Daź 2010-07-29
80 Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski - Begno Marcin Daź 2010-07-27
75 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójty Trojany Marcin Daź 2010-05-17
74 Dostawa mieszanki żwiru (pospółki) wraz z rozplantowaniem dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie Gminy Gzy. Marcin Daź 2010-05-05
51 Dowożenie dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów do szkół z terenu Gminy Gzy w roku szkolnym 2007/2008 Marcin Daź 2007-08-10
50 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mierzeniec Marcin Daź 2007-08-09
48 Modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Marcin Daź 2007-06-28
47 przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Pańki - Szyszki Marcin Daź 2007-06-28
49 Wyjaśnienie dla Wykonawców: Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Pańki - Szyszki Marcin Daź 2007-06-13
41 Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty Marcin Daź 2006-08-03
40 Dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gzy w roku szkolnym 2006/2007 Marcin Daź 2006-08-03
38 Przetarg nieograniczony na obsługę bankową Marcin Daź 2006-07-17
37 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Marcin Daź 2006-06-14
36 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Gzy Marcin Daź 2006-06-14
35 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Marcin Daź 2006-06-07
34 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Marcin Daź 2006-06-05
33 WYMIANA OKIEN W BUDYNKU URZĘDU GMINY W GZACH Jusiński Andrzej 2006-05-18
32 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Jusiński Andrzej 2006-04-24
31 wykonanie adaptacji istniejącego budynku na świetlicę i bibliotekę na działce Nr 67/2, 62/2 w Gzach Jusiński Andrzej 2006-04-20
30 modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Kozłówka - Pękowo Jusiński Andrzej 2006-04-20
29 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Jusiński Andrzej 2006-04-07
28 Wykonanie adaptacji istniejącego budynku na świetlicę i bibliotekę na działce Nr 67/2, 62/2 w Gzach Jusiński Andrzej 2006-02-20
27 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane GZY: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Osiek Górny - Grochy Imbrzyki Jusiński Andrzej 2005-11-24
26 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jusiński Andrzej 2005-10-12
25 Dostarczenie opału dla szkół z terenu gminy Gzy Jusiński Andrzej 2005-10-05
24 Dostarczenie oleju opałowego lekkiego Jusiński Andrzej 2005-09-30
23 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Jusiński Andrzej 2005-08-30
22 Dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gzy w roku szkolnym 2005/2006 Jusiński Andrzej 2005-07-22
21 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, Gzy: przebudowa drogi gminnej Słończewo - Dziarno Jusiński Andrzej 2005-07-21
18 Przetarg nieograniczony na wykonanie zabezpieczającego remontu dachu nad budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Gzach Jusiński Andrzej 2005-07-14
20 Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi gminnej we wsi Gotardy gm. Gzy" Jusiński Andrzej 2005-07-13
19 Przetarg nieograniczony na zakup pospółki z kruszywa naturalnego wraz z dostawą na drogi gminne Jusiński Andrzej 2005-07-04
17 Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gzy Kalinowski Łukasz 2005-04-13
16 Dostarczenie oleju opałowego lekkiego dla PSP w Gzach Jusiński Andrzej 2004-12-15
15 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nioograniczonego "Dostarczenie opału dla szkół z terenu gminy Gzy" Jusiński Andrzej 2004-10-21
14 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót drogowych przy sali gimnastycznej w Gzach Jusiński Andrzej 2004-10-11
13 Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Włościańskie - Dziarno. Jusiński Andrzej 2004-08-19
12 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu gm.Gzy w roku szkolnym 2004/2005 Jusiński Andrzej 2004-08-05
10 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym gimnazjum w Gzach Kalinowski Łukasz 2004-06-02
9 Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Borza Nowe, Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy i Żebry Wiatraki. Jusiński Andrzej 2004-03-10
8 Przetarg nieograniczony w trybie uproszczonym o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie tutejszej gminy. Jusiński Andrzej 2003-09-25
7 Przetarg nieograniczony w trybie uproszczonym o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami. Jusiński Andrzej 2003-09-25
5 Zaproszenie do złożenia ofert na transport pospółki na drogi gminne. Jusiński Andrzej 2003-08-14
6 Przetarg nieograniczony na remont dachu na budynkach Urzędu Gminy Gzy Jusiński Andrzej 2003-08-14
4 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30 000 euro, publikacja 06.08.2003r. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Jusiński Andrzej 2003-08-07

[Liczba odsłon: 1709147]

przewiń do góry