Informacja Wójta Gminy Gzy o wykonaniu w całości decyzji nr ZSPU.440.163.2018.AŻ.I/20130 z dnia 14 listopada 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Podstawowa kwota dotacji obowiązująca os 1 stycznia 2019r.


Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST

 Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiono informacje dotyczące:

 1. aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy, dokonywanej na podstawie art. 78c ust. 3 ustawy;
 2. statystycznej liczby dzieci, uczniów o której mowa w art. 78c ustawy.

Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji, obowiązująca od 1 listopada 2017 r. Lp.

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji miesięcznej na 1 ucznia (zł)

Statystyczna liczba dzieci/uczniów szkół danego typu i rodzaju ogółem według SIO na 30.09.2017r.

1

szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny - dotyczy oddziału przedszkolnego

260,87

1092

szkoły podstawowe

880,23

239

Wyjaśnienie:

Podstawowe kwoty dotacji określone zostały w oparciu o:

 • wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie przez Gminę Gzy szkół, ujęte w budżecie Gminy Gzy na rok 2017 aktualne na dzień 31 września  2017r.,
 • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych  zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Gzy na rok 2017, 
 • statystyczną liczbę dzieci/uczniów wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017r.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST

 Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiono informacje dotyczące:

 1. aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy, dokonywanej na podstawie art. 78c ust. 3 ustawy;
 2. statystycznej liczby dzieci, uczniów o której mowa w art. 78c ustawy.

Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji, obowiązująca od 1 kwietnia 2017 r. 


Lp.

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji miesięcznej na 1 ucznia (zł)

Statystyczna liczba dzieci/uczniów szkół danego typu i rodzaju ogółem według SIO na 30.09.2016r.

1

szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny - dotyczy oddziału przedszkolnego

234,58

992

szkoły podstawowe

880,23

210Wyjaśnienie:

Podstawowe kwoty dotacji określone zostały w oparciu o:

 • wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie przez Gminę Gzy szkół, ujęte w budżecie Gminy Gzy na rok 2017 aktualne na dzień 31 marca  2017r.,
 • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych  zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Gzy na rok 2017, 
 • statystyczną liczbę dzieci/uczniów wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jusiński Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-13 13:31:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-09 20:12:54
 • Liczba odsłon: 11728
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1564594]

przewiń do góry