Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2021 roku

 

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

   

 Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2020 roku. 

 

Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gzach.

 

     Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

     w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 

 

     Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

     w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt

     dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy Gzy

 

     Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. 

     w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

     

      Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

      w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gzy

 

      Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

      w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2020

 

      Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. 

      w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

      Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 

      w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

       Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 

       w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2021 rok

 

       Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 

       w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

       Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

       w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

       Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 20 października 2020 r

       w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

 

       Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 16 października 2020 r. 

       w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Gzy. 

 

        Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 12 października 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 

 

        Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 6 października 2020 r. 

        w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w 2020 i 2021 roku u podatników podatku od nieruchomości na terenie gminy Gzy 

 

        Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 15 września 2020 r. 

        zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych stawek zaliczek na poczet opłat za użytkowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gzy

 

        Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 1 września 2020 r. 

        w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kozłówka w Gminie Gzy

 

        Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

        w sprawie ustalenia miesięcznych stawek zaliczek na poczet opłat za użytkowanie lokali 

        wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gzy

 

        Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

       w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

       w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek 

       za pierwsze półrocze 2020 roku

 

        Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

        w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania 

        do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku

        nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

 

        Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

 

        Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. 

        w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gzy na rok 2019

 

        Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020 

 

        Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

        w sprawie powołania Komisji ds. skontrum materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece 

        Publicznej w Gzach

 

        Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

 

        Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.  

        w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji

        wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

        Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. 

        w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu

        terytorialnego za 2019 rok

 

        Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. 

        zmieniające Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

        (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Gzy 

 

        Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

        w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi 

        obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej 

        zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   

 

        Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

        w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gzach

 

        Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

        w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

        Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. 

        w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

        zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

        Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.  

        w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i wyborczych

        plakatów komitetów wyborczych

 

        Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. 

        w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gzach

 

        Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 26 z dnia 8 maja 2020 r.

        w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 

 

        Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

        w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2019 

 

        Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

       w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Gzy 

 

        Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

       w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. 

       w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Gzy oraz Gminnego 

       Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

 

       Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r.

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r.

        w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej związanych z zapobieganiem,

        przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Gzy. 

 

        Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r. 

        w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczych w

        wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.  

 

        Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

 

        Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 24 marca 2020r. 

        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za

        za rok 2019

 

        Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 23 marca 2020r. 

        w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania

        finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 

        Publicznej w Gzach za rok 2019.

 

        Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 19 marca 2020r. 

        w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m 2    powierzchni użytkowej lokali i lokali 

        socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gzy

        Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 16 marca 2020r.
        w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Gzy oraz Gminnego
        Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

         Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 12 marca 2020r.
        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy gzy na rok 2020

        Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 10 marca 2020r.
        w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
        zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

        Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 10 marca 2020r.
        w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        i Przeciwdziałania Narkomanii w Gzach

        Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 3 marca 2020r.
        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

        Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 14 lutego 2020r.
        w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
        uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole
        podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
        Gmina Gzy
    
        
Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 13 lutego 2020r.
         w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów 
         komitetów wyborczych

         Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
         w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

          Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
         w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Gzy

         Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
         w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

          Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
         w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Gzy

          Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 17 stycznia 2020r.
         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

         Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020r.
         w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
         zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

         Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r.
         w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnej hali sportowej w Gzach.

 

          Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2019 roku.

 

         Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. 

         w sprawie przekazania Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach w nieodpłatne użytkowanie   

         rzeczowych składników majątku

 

          Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

         w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy

         Gzy w Gzach oraz regulaminu jej działania

 

          Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

         Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. 

        w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

         Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. 

        w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

      

         Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. 

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019  

 

        Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 2 grudnia 2019r.

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

         Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 19 listopada 2019r.

        w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

         Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 

        w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2020 rok

 

          Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 

         w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy 

 

          Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

          Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 7 listopada 2019r.

         zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

 

         Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 4 listopada 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

          Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 29 października 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

          Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 10 października 2019r. 

         w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

           Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 8 października 2019r. 

          w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

          Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 1 października 2019r.

          zmieniające zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 27.09.2019 roku w sprawie

          nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

 

           Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 30 września 2019r. 

          w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 27 września 2019r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gzy

 

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 26 września 2019r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 

 

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 10 września 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 05 września 2019r. 

w sprawie odwołania członka składu osobowego Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gzach.

 

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 

 

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 

 

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach.

 

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania       do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki    w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów komitetów wyborczych. 

 

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 16 sierpnia 2019r. 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2019 roku. 

 

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 16 sierpnia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 16 sierpnia 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 25 lipca 2019r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie

Włościańskim

 

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 25 lipca 2019r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach

 

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 25 lipca 2019r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 18 lipca 2019r. 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

 

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 11 lipca 2019r.

w sprawie odwołania członka składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach

 

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy. 

 

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań

 

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

w Skaszewie Włościańskim

 

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 26 czerwca 2019

w sprawie wprowadzenia zasad sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok

 

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim

 

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim

 

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 4 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.

 

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 31 maja 2019r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Gzy za rok 2018

 

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 29 maja 2019r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 24 maja 2019r .

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 21 maja 2019r

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 2 maja 2019r.

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2018

 

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.

zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 18 kwietnia 2019 r w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.

w sprawie w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów komitetów wyborczych

 

Zarządzenie nr 13/2019  z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019

 

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za 2018 rok

 

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 27 marca 2019r.  

w sprawie w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gzy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Gzach za rok 2018. 

 

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 14 marca 2019r.                                                             

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 12 marca 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 7 marca 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 27 lutego 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 25 lutego 2019r. 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Gzy w Gzach oraz regulaminu jej działania

 

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 15 lutego 2019r. 

w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy

 

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na

2019 rok.

 

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2019 rok.

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Gzy z 2018 roku

 

          Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

          w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok

 

           Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

           w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok. 

 

           Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. 

            w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. 

 

Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.

 

Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. 

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gzy.

 

Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka"

 

Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.

 

Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. 

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 

Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. 

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gzy

 

Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Gzy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szelągowska Emilia
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-07 15:25:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Szelągowska Emilia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:39:36
  • Liczba odsłon: 110
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537369]

przewiń do góry